Ketjureaktio

< Vaihda lahjoituskohdetta

Ketjureaktiossa kokoon poljetuilla varoilla autetaan apua tarvitsevia Punaisen Ristin kehitysmaissa tehtävässä terveystyössä.

Punaisen Ristin polkupyöräilijöille suunnattu varainhankintakampanja Ketjureaktio  käynnistyy toukokuussa ja jatkuu syyskuun loppuun asti. Kampanjasta kertyvät varat käytetään kehitysmaiden terveyshankkeisiin, joilla edistetään kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten terveyttä ja torjutaan esimerkiksi malariaa ja hiviä.

Kampanjat

Perusta lipas
Uusi tablettisovellus