Työntekijöitä vastaanottokeskuksiin

Ajankohtaisen tilanteen avoimista työpaikoista löydät sivulta www.mol.fi.

Vastaanottokeskuksissa olevien tehtävien kuvaukset:

Yleiset vaatimukset Kyky toimia tiimissä ja tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa, vähintään suomen ja englannin kielen taitoa; muu kielitaito katsotaan eduksi. Arvostamme kokemusta monikulttuurisuus/pakolaistyöstä.

Johtaja Johtaja vastaa keskuksen toiminnan suunnittelusta, toiminnasta, taloudesta ja henkilöstöhallinnosta, valmistelee toimintasuunnitelman, talousarvion ja tilinpäätöksen sekä toimii yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Pääsyvaatimuksena soveltuva koulutus.

Apulaisjohtaja Apulaisjohtaja koordinoi ja johtaa toimintaa ja sen henkilöstöäyhteistyössä vastaanottokeskuksen johtajan kanssa vastaten osaltaan keskuksen toiminnan suunnittelusta, toiminnasta, taloudesta ja henkilöstönhallinnosta sekä toimii yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Pätevyysvaatimuksena soveltuva koulutus.

Sosiaalityöntekijä Sosiaalityöntekijä huolehtii turvapaikanhakijoiden elämään liittyvistä asioista kuten toimeentulosta, kuntiin sijoittumisesta ja muusta yhteistyöstä viranomaisten kanssa. Pätevyysvaatimuksena sosiaalityöntekijän koulutus tai vastaava.

Terveydenhoitaja Terveydenhoitaja vastaa turvapaikanhakijoiden kokonaisvaltaisesta terveydenhuollosta (ml. rokotukset), suunnittelee ja järjestää terveydenhuoltoon liittyviä tilaisuuksia sekä toimii yhteistyössä eri viranomaisten kanssa. Pätevyysvaatimuksena vähintään sairaanhoitajan tutkinto.

Vastaava ohjaajaVastaava ohjaaja toimii vastaanottokeskuksen ohjaajien lähiesimiehenä,vastaa asukkaiden asumiseen liittyvistä asioista yhteistyössä muun henkilökunnan kanssa ja vastaa mm. turvapaikanhakijoille järjestetystä työ- ja opintotoiminnasta. Pätevyysvaatimuksena soveltuva ammatillinen koulutus.

Ohjaajat Turvapaikanhakijoiden ohjaajien tehtävänä on auttaa asukkaitta selviytymään arjen askareista, huolehtia majoitustoiminnasta, vastata asumiseen liittyvistä asioista, suunnitella ja toteuttaa työ- ja opintotoimintaa sekä pitää yhteyttä viranomaisiin. Ohjaajien työnkuvat muotoutuvat hakijoiden osaamisen ja taitojen mukaan. Pätevyysvaatimuksena soveltuva ammatillinen koulutus.

Toimistosihteeri Toimistosihteeri vastaa vastaanottokeskuksen taloushallinnosta ja maksuliikenteestä yhdessä talousyksikön kanssa sekä muista päivittäisistä toimistotehtävistä. Pätevyysvaatimuksena liiketalouden ammatillinen koulutus tai vastaava.

Ajankohtaisen tilanteen avoimista työpaikoista löydät sivulta www.mol.fi.