Tapaturmien ehkäisy

Thomas Broumand / Broufoto Oy
Kuvaaja: Thomas Broumand / Broufoto Oy

Lähes 80 % kaikista tapaturmista sattuu kotona ja vapaa-ajalla. Kotona sattuu vuosittain noin 300 000 tapaturmaa. Yleisin tapaturmatyyppi on kaatuminen tai matalalta putoaminen. (STM, 2013)

Vuonna 2014 tapaturmaisesti kuoli 2 476 henkilöä, heistä 2 221 kuoli koti- tai vapaa-ajan tapaturman seurauksena. Tieliikenneonnettomuuksissa kuoli 229 ja työtapaturmissa 26 henkilöä (THL).
 
Tapaturmatilastoja hallitsevat miehet ja alkoholitapaturmat sekä iäkkäille henkilöille sattuvat tapaturmat. 
 

Paras ensiapu on tapaturmien ehkäisy

Jokainen voi vaikuttaa tapaturmien ehkäisyyn omalla toiminnallaan. Huolehtimalla hyvästä terveydestä ja toimintakyvystä sekä kotiympäristön turvallisuudesta voi vähentää tapaturmavaaraa ja lisätä arjen turvallisuutta.
 
Tapaturmien ehkäisyyn vaikuttavat: 
 • Säännöllinen liikunta, liikunnan turvallinen harrastaminen
 • Henkinen hyvinvointi
 • Kiireettömyys, stressittömyys
 • Riittävä uni, omasta jaksamisesta huolehtiminen
 • Riittävä ja monipuolinen ravinto
 • Päihteettömyys
 • Tarvittaessa sopiva lääkitys
 • Kodin vaaranpaikkojen ja lähiympäristön riskien tunnistaminen ja muutoksen tekeminen
 • Huolellisuus
 • Turvatuotteiden käyttö
 • Päivitetyt ensiaputaidot
 • Ensiapuvälineet kotona, autossa, mökillä
 • Liikenneturvallisuus
 • Työturvallisuus 

Tietoa tapaturmien ehkäisystä 

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyhanke edistää kodin ja vapaa-ajan turvallisuutta sekä tuottaa ja jakaa tietoa tapaturmien ehkäisystä.
 
Tapaturmien ehkäisyn materiaalit, kuten lasten ja iäkkäiden tarkistuslistat, ovat ilmaiseksi saatavilla kotitapaturma.fi -sivustolta sekä Punaisen Ristin verkkokaupasta.
 
Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyhanke vastaa myös koko väestölle suunnattujen kotiturvallisuuskampanjoiden Pysy pystyssä -kampanjan ja Tapaturmapäivän toteuttamisen koordinoinnista.
 
Hankkeen taustalla ovat: Finanssialan Keskusliitto, Ehkäisevä Päihdetyö EHYT ry, Maanpuolustuskoulutusyhdistys, Muistiliitto, Sisäasiainministeriön pelastusosasto, Sosiaali- ja terveysministeriö, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys, Suomen Uimaopetus- ja hengenpelastusliitto, Suomen Kuntaliitto, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Suomen Punainen Risti ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
 
Kampanjoiden toteuttamiseen osallistuu lisäksi joukko muita yhteiskunnallisia toimijoita sekä yksityissektorin edustajia.
 
Vuodesta 2015 hanketta on koordinoinut Suomen Punainen Risti. Rahoittajana toimii Raha-automaattiyhdistys.