Elvytys koronaepidemian aikana

Pirjo Mattila
Kuvaaja: Pirjo Mattila

Aikuisen elvytys COVID-19 -epidemian aikana

Puhalluselvytystä ei anneta COVID-19 -epidemian aikana aikuiselle, jolla on todettu COVID-19 -tartunta tai vahva epäily siitä. Paineluelvytystä toteutetaan tauotta. Jos paikalla on neuvova defibrillaattori, painelu keskeytetään kun laite niin neuvoo mm. defibrilloinnin (sähköiskun) ajaksi. 

Jos autettava on tajuton, toimi näin:

- Kysy kovalla äänellä, tarvitaanko apua. Pidä turvaväli (1-2 metriä) autettavan kasvoihin.

- Jos autettava ei vastaa, siirry lähemmäksi ja herättele ravistelemalla.

- Jos autettava ei reagoi edelleenkään, soita hätänumeroon 112. Aseta puhelin kaiutintoiminnolle.

- Avaat hengitystiet ojentamalla autettavan pää. Älä vie omia kasvojasi lähelle autettavan kasvoja.

- Tarkista, hengittääkö autettava normaalisti.

- Katso rintakehän liikettä ja tunnustele hengitystä kämmenselällä tai ranteella.

- Jos autettava ei hengitä normaalisti, aloita paineluelvytys.

- Pidä riittävä etäisyys autettavan kasvoihin ja aloita paineluelvytys. Puhalluselvytystä ei suositella COVID-19 -epidemian aikana. Minkäänlaisia elvytyssuojia ei tule käyttää.

- Jatka paineluelvytystä, kunnes paikalle saadaan defibrillaattori tai kunnes ensihoitoyksikkö ottaa vastuun.

Jos toinen auttaja tuo paikalle defibrillaattorin, toimikaa näin:

- Kytke virta defibrillaattoriin ja noudata ohjeita.

- Aseta liimaelektrodit autettavan paljaalle rintakehälle.

- Laite analysoi sydämen sähköisen rytmin ja kehottaa defibrilloimaan painamalla vilkkuvaa painiketta. Kun defibrillointi on suoritettu, laite neuvoo jatkamaan auttamista. Jatka pelkkää paineluelvytystä, kunnes laite neuvoo muuta.

- Mikäli laite antaa ilmoituksen ”ei defibrilloitava rytmi, jatka auttamista”, jatka paineluelvytystä, kunnes laite neuvoo muuta.

- Jatka elvytystä laitteen ohjeiden mukaan, kunnes ensihoitoyksikkö ottaa vastuun.

Lapsen elvytys COVID-19 -epidemian aikana

COVID-19 -epidemiasta riippumatta lapsen hengitysteiden avaaminen ja auki pitäminen ovat tärkeä osa kaikkien sairastuneen tai tapaturmassa loukkaantuneen lapsen ensiapua.

Jos lapsi on eloton, toimi näin:

- Puhuttele ja herättele lasta.

- Jos hän ei reagoi, soita hätänumeroon 112.

- Avaa lapsen hengitystiet ojentamalla päätä varovasti. Pidä etäisyys lapsen kasvoihin, jos mahdollista.

- Tarkista hengitys katsomalla rintakehän liikettä. Voit myös tunnustella liikettä asettamalla kätesi lapsen vatsan päälle tai tunnustelemalla ilmavirtaa kämmenselälläsi lapsen suun ja sierainten yläpuolelta.

- Jos lapsi ei hengitä normaalisti, aloita puhalluselvytys. Puhalla 5 kertaa ilmaa lapsen keuhkoihin niin, että rintakehä liikkuu. Puhalluselvytys voi parantaa lapsen selviytymismahdollisuuksia merkittävästi.

- Puhallusten jälkeen aloita paineluelvytys. Paina 30 kertaa.

- Jatka elvytystä rytmillä 2 puhallusta ja 30 painelua, kunnes ensihoitoyksikkö ottaa vastuun.