Nivelen sijoiltaanmeno

Joskus nivel voi mennä sijoiltaan ja jäädä selvästi havaittavaan virheasentoon.

Syitä:

  • Kompastuminen, törmäys.

Oireet:

  • Kipu.

  • Virheasento.

  • Turvotus.

  • Nivel ei toimi normaalisti.

Ensiapu:

  • Tue nivel mahdollisimman liikkumattomaksi siinä asennossa kuin se on.

  • Aseta jotain kylmää vammakohtaan (ei suoraan iholle).

  • Toimita lapsi lääkäriin.