Raajan murtuma

Murtuma voi olla tyypiltään avo- tai umpimurtuma. Avomurtumissa iho rikkoutuu ja luun pää työntyy ulos, joten ne vaativat nopeasti lääkärin hoitoa. Umpimurtumassa on vaarana sisäinen verenvuoto.

Syitä:

  • Isku.

  • Raajan vääntyminen.

  • Kaatuminen, törmäys.

  • Putoaminen.

Oireet:

  • Tyrehdytä vuotokohtaa painamalla mahdollinen näkyvä verenvuoto.

  • Virheasentoa ei saa yrittää korjata.

  • Tue murtunut raaja mahdollisimman kivuttomaan asentoon esim. kädellä, kolmioliinalla tai lastalla.

  • Huolehdi, että lapsi pysyy lämpimänä.

  • Älä liikuta lasta enempää kuin on välttämätöntä.

  • Toimita lapsi lääkäriin tai soita 112.