Ensiapuohjeet

Lasten tyypillisiin tapaturmariskeihin vaikuttaa paljolti lapsen ikä.

Aivan pienillä, alle 3-vuotiailla, tapaturmat sattuvat yleensä kotona tai leikkipaikoilla (esim. palovammat, putoamiset hoitopöydältä, sylistä, keinusta tai kiipeilytelineeltä). Näitä voidaan pitkälti ennaltaehkäistä hyvällä valvonnalla sekä kodin turvallisuudesta huolehtimalla (turvapistorasiat, liesisuojat, vaarallisten aineiden, etenkin lääkkeiden, säilyttäminen jne).

Leikki-ikäisten lasten tapaturmat sattuvat esimerkiksi kaaduttaessa pyöräilemään opetellessa (esim. haavat, asfaltti-ihottuma). Vähän vanhempana alakouluikäisenä eniten tapaturmia sattuu sekä liikenteessä että urheiluharrastuksissa (esim. murtumat, nyrjähdykset). Näiden kaikkien ennaltaehkäisyssä tärkeää on asianmukaisten suojavarusteiden käyttö (80 % päänvammoista voitaisiin estää pyöräilykypärää käyttämällä).

Lisätietoa ja materiaalia liittyen kotona tapahtuviin tapaturmiin löydät nettisivuilta www.kotitapaturma.fi.

Mikäli ihmiselle tulee tukos tai verenvuoto aivojen verisuonistoon, aiheuttaa se aivoverenkierron häiriön, joka voi johtaa aivohalvaukseen. Tila voi hetkessä johtaa hengenvaaralliseen tilaan.

Astma on keuhkoputkissa olevien limakalvojen tulehdussairaus, jonka taustalla on usein allergia.

Samuli Raappana

Elvytyksen onnistumisen ratkaisee ennen kaikkea aika, joka kuluu sydämen pysähtymisestä elvytyksen aloittamiseen.

Verenvuodon tyrehdyttäminen ja haavan sitominen ovat ensiavun perustaitoja.

Pirjo Mattila

Aikuisen elvytys COVID-19 -epidemian aikana

Puhalluselvytystä ei anneta COVID-19 -epidemian aikana aikuiselle, jolla on todettu COVID-19 -tartunta tai vahva epäily siitä. Paineluelvytystä toteutetaan tauotta. Jos paikalla on neuvova defibrillaattori, painelu keskeytetään kun laite niin neuvoo mm. defibrilloinnin (sähköiskun) ajaksi. 

Jos autettava on tajuton, toimi näin:

- Kysy kovalla äänellä, tarvitaanko apua. Pidä turvaväli (1-2 metriä) autettavan kasvoihin.

- Jos autettava ei vastaa, siirry lähemmäksi ja herättele ravistelemalla.

Samuli Raappana

Estä tukehtuminen avaamalla hengitystiet.

Onnettomuuspaikalla ihmiset ovat usein järkyttyneitä. Tapaturma ja vakava sairastuminen aiheuttavat fyysisten vammojen lisäksi myös psyykkistä eli henkistä loukkaantumista.

Samuli Raappana

Hätäilmoitus tehdään yleiseen hätänumeroon 112 aina, kun henki, terveys, omaisuus tai ympäristö on vaarassa tai uhattuina, tai näin on syytä epäillä näin olevan.

ICE-lyhenteen (In Case of Emergency) käyttäminen tarkoittaa omaisen puhelinnumeron tallentamista oman matkapuhelimen muistioon ICE-nimellä. Lyhenteen löytyminen kännykän nimilistalta helpottaa yhteydenottoa lähiomaiseen hätätilanteessa.

Samuli Raappana

Aivojen toimintahäiriöt voivat aiheuttaa tahattomia lihasnykäyksiä ja kouristuksia. Ihminen saattaa kouristella monesta eri syystä.

Murtuman oireita ovat kipu, turvotus, epänormaali liikkuvuus ja arkuus tai virheasento.

Myrkytysoireiden vakavuus ja niiden ilmaantumisen nopeus riippuvat aineesta ja määrästä sekä siitä, millä tavoin myrkky on joutunut elimistöön.

Nenäverenvuoto on yleensä vaaraton. Joskus vuoto voi kuitenkin olla niin runsasta, että se vaatii lääkärin hoitoa.

Kun nivel nyrjähtää, vamma aiheuttaa verenvuotoa ihonalaiseen kudokseen. Kivun lisäksi vamma-alueelle kerääntyy nestettä ja se turpoaa.

Palovamma on lämmön tai syövyttävän kemiallisen aineen aiheuttama kudostuho, jossa iho ja mahdollisesti myös sen alaiset kudokset vauroituvat. Jos ihoa ei jäähdytetä, vamma laajenee syvempiin ihokerroksiin.

Aivot tarvitsevat runsaasti happea, jota ne saavat valtimoiden kuljettaman veren mukana. Jos verimäärä aivoissa pienenee, henkilö pyörtyy, eli menettää hetkellisesti tajuntansa.

Voimakas isku päähän, voi aiheuttaa aivokudoksen ruhjoutumista. Tähän liittyy usein verenvuoto kallon sisällä.

Rintakivun yhteydessä nopeasti aloitetulla ensiavulla ja hoidon käynnistymisellä voidaan estää lisävaurioiden syntymistä ja sairastuneen selviytymismahdollisuudet paranevat merkitsevästi.

Sokilla tarkoitetaan tilannetta, jossa kudosten verenkierto on riittämätön turvaamaan solujen hapensaantia.

Samuli Raappana

Kylkiasennolla turvataan hengitys.

Mitä paremmin olet varautunut onnettomuuden mahdollisuuteen, sitä helpompi sinun on toimia rauhallisesti ja säilyttää toimintakykysi.

Vakavan allergisen eli yliherkkyysreaktion voi aiheuttaa mikä tahansa allergiaa aiheuttava tekijä.

Kun diabetesta sairastavan verensokeri laskee liian alas, syntyy tilanne, joka voi olla hengenvaarallinen.

Päivi Piili

Haava tulee ommella kuuden tunnin kuluessa tapaturmasta.

Samuli Raappana

Vierasesineen poisto hengitysteistä vaatii ripeitä ensiaputaitoja.