Tule vapaaehtoiseksi Nuorten turvataloon

Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti
Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti

Punaisen Ristin Nuorten turvataloissa työskentelee vakituisten työntekijöiden lisäksi paljon vapaaehtoisia, joiden työpanos on toiminnan kannalta merkittävä.

Vapaaehtoiset työskentelevät aina vakituisten työntekijöiden rinnalla ja saavat tarpeen mukaan heiltä tukea ja ohjausta. Vapaaehtoisille järjestetään koulutusta ja työnohjausta, välillä myös yhteisiä virkistymistilaisuuksia. Uusille vapaaehtoisillemme järjestetään peruskoulutus sekä henkilökohtainen perehdytys.

Vapaaehtoistyö on Nuorten turvatalossa monipuolista: päivystysvapaaehtoinen on työntekijän työparina läsnä nuorille talon aukioloaikoina. Työ on ihmisläheistä ja kodinhoidollista. Vapaaehtoinen voi myös työskennnellä nuorten ryhmänohjaajana, nettipäivystäjänä, tukihenkilönä tai kummina nuorelle. 

Mikäli sinua kiinnostaa vapaaehtoistyö Nuorten turvatalossa, ota yhteyttä sinua lähinnä sijaitsevaan turvataloon.

Vapaaehtoistyön eettiset periaatteet toimittaessa lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa

Vapaaehtoistyöntekijä toimii aikuisen roolissa. Työ ei korvaa ammattityötä.

 • Vapaaehtoistyöntekijä toimii omana itsenään, omin tiedoin ja taidoin
 • Oma elämänkokemus ja persoonallisuus ovat vapaaehtoistyöntekijän työkaluja

Vapaaehtoistyöntekijä on mukana vapaaehtoisesti

 • Mukana toiminnassa omasta halusta
 • Toiminnan pohjana on vilpitön halu auttaa lapsia, nuoria ja lapsiperheitä

Toiminta vapaaehtoistyöntekijänä on vuorovaikutuksellista ja merkityksellistä

 • Voi olla mukana toiminnassa, joka on parhaimmillaan mielekästä ja palkitsevaa kaikille osapuolille
 • Vapaaehtoisen antama aika ja tuki lapselle, nuorelle tai lapsiperheelle on tärkeintä

Vapaaehtoistoiminta on suvaitsevaa, tasa-arvoista ja puolueetonta

 • Kunnioittaa ihmisten erilaisia taustoja ja mielipiteitä eikä tuputeta omia käsityksiä
 • Arvostetaan perheiden itsemääräämisoikeutta
 • Toimitaan yhteistyössä lapsen tai nuoren edun mukaisesti rinnalla kulkien, kuunnellen, auttaen ja tukien

Saada tukea ja ohjausta vapaaehtoisena työskentelyyn

 • Taustaorganisaatio (Nuorten turvatalo) huolehtii vapaaehtoisesta antamalla riittävästi tietoa, koulutusta ja tukea

Vapaaehtoisena voi ottaa huolen puheeksi

 • Aikuisena autetaan lasta, nuorta tai lapsiperhettä arkitilanteissa
 • Ongelmatilanteissa vapaaehtoisen ei tarvitse yksin kantaa huolta ja vastuuta. Voi ottaa asia puheeksi työntekijän kanssa

Vapaaehtoistyöntekijää sitoo vaitiolovelvollisuus

 • Kunnioittaa saamiaan tietoja, eikä levitä niitä ulkopuolisille
 • Vaitiolovelvollisuutesi ei pääty, kun vapaaehtoistyö päättyy

 

 

Kampanjat