Infopiste: Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin avun tarjoamisesta

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin auttamisesta Ukrainan kriisissä.

Mikä on infopiste avuntarjoajille?

Suomen Punainen Risti on perustanut viranomaispyynnöstä valtakunnallisen infopisteen, joka toimii verkossa ja kokoaa tietoa Ukrainan kriisiin tarjottavasta avusta ja välittää sitä eteenpäin viranomaisille, kunnille ja järjestöille avun koordinoimista varten. Alueelliset ja paikalliset toimijat päättävät, miten apua voidaan hyödyntää.

Kuinka voin auttaa ukrainalaisia?

Punainen Risti kerää varoja Ukrainan kriisistä kärsivien avuksi. Tehokkain tapa auttaa on lahjoittaa Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon. Katastrofirahastosta autetaan konfliktien ja luonnonkatastrofien uhreja ympäri maailmaa. Katastrofirahastoon voit lahjoittaa täällä.

Myös useat muut vakiintuneet avustusjärjestöt keräävät rahaa auttaakseen Ukrainan kriisissä, kuten Pelastakaa Lapset, Suomen Unicef, UN Women, Plan International, Suomen World Vision, Kirkon Ulkomaanapu, Suomen pakolaisapu ja SOS-lapsikylä.

Jos kuitenkin aiot tarjota materiaalista apua, voit ilmoittaa siitä tällä lomakkeella. Suomen Punainen Risti kokoaa tietoa tarjolla olevasta avusta viranomaisten käyttöön.

Ilmoitin avustani. Miksi minuun ei ole otettu yhteyttä?

Sinuun otetaan yhteyttä vain, jos avuntarjouksesi voidaan hyödyntää. Yhteydenotto voi tulla pitkänkin ajan kulutta, koska Ukrainasta paenneita tulee maahan vielä kauan. Myös avuntarjouksia tulee paljon, ja niistä valitaan maahantulijoille sopivimmat vaihtoehdot. Kaikkea tarjottua apua ei välttämättä ole tarpeen hyödyntää. Kaikki avuntarjoukset ovat silti tärkeitä.

Täytyykö majoitus pitää varattuna tai muu avuntarjous voimassa kaiken varalta?

Ei tarvitse. Ilmoituksen jättäminen ei velvoita, eli majoitusta tai muuta avuntarjousta ei tarvitse pitää voimassa, jos löydät sille muuta käyttöä.

Voinko lahjoittaa vaatteita Ukrainaan Punaisen Ristin kautta?

Emme toimita vaatteita Ukrainaan Suomesta käsin. Paikalliset Punaiset Ristit sekä kansainvälinen Punainen Risti hoitavat keskitetysti materiaaliavun paikan päällä. Rahan lahjoittaminen katastrofirahastoon on tehokkain tapa auttaa.

Voinko lahjoittaa Ukrainaan vaatteita tai tavaraa Kontin kautta?

Kontti secondhand -myymälät tai Kontti-keräyspisteet eivät toimita tavaraa suoraan Ukrainaan. Kontin myyntituotoista kuitenkin 2/3 käytetään avustustyöhön Suomessa ja 1/3 katastrofirahastoon, josta autetaan luonnononnettomuuksien ja konfliktien uhreja maailmalla – myös Ukrainassa. Tästä näet Konttien sijainnit.

Kontti tai Suomen Punainen Risti eivät toimita vaatteita Ukrainaan. Paikalliset Punaiset Ristit sekä kansainvälinen Punainen Risti hoitavat keskitetysti materiaaliavun paikan päällä.

Useat muut organisaatiot Suomessa ottavat vastaan tavaralahjoituksia.

Jos aiot tarjota materiaalista apua, voit ilmoittaa siitä tällä lomakkeella. Suomen Punainen Risti kokoaa tietoa tarjolla olevasta avusta viranomaisten käyttöön.

Miksi pyydätte lahjoittamaan nimenomaan rahaa? Miksi lahjoittaisin mieluummin Punaiselle Ristille kuin perustaisin oman tavarakeräyksen? 

Voit lukea asiasta lisää:
​​​​​​​ Miksi minun pitäisi lahjoittaa Ukrainaan rahaa - ei tavaraa?

Tehokkain tapa auttaa Ukrainan konfliktista kärsiviä on lahjoittaa rahaa Punaisen Ristin katastrofirahastoon, joka on pysyvä rahasto. Kun keräämme rahaa, voimme hankkia nopeasti juuri sitä apua, jota kulloinkin eniten tarvitaan.

Varoilla voidaan esimerkiksi lähettää paikan päälle avustustyöntekijöitä tai toimittaa materiaaliapua, kuten vettä, ruokaa, telttoja tai huopia.

Miten apu menee perille?

Koordinoimme apuamme kansainvälisesti muiden maiden Punaisten Ristien kanssa, ja paikan päällä avun vievät perille kansainvälinen Punainen Risti sekä Ukrainan ja sen lähialueiden Punaiset Ristit. Ne ovat toimineet alueella erittäin pitkään ja tuntevat paikalliset olot ja avun tarpeen.

Koordinoimalla voimme varmistaa, että paikan päällä jaetaan oikeita määriä niitä tavaroita, joita oikeasti tarvitaan ja että apu menee niille, jotka eniten apua tarvitsevat.

Avustustarvikkeiden hankinta ja jakaminen vaativat huolellista suunnittelua. Tehokkainta on lähettää tasalaatuisia, isoja eriä tavaraa, tai hankkia niitä paikan päältä tai lähialueilta, jolloin lähettäminen ja kuljettaminen eivät maksa niin paljon. Avun jakaminen paikan päällä on myös helpompaa silloin, kun auttajat tietävät, minkälaista tavaraa ollaan jakamassa.

Myös useat muut vakiintuneet toimijat Suomessa keräävät varoja Ukrainan hädän lievittämiseksi: Pelastakaa Lapset, Suomen Unicef, UN Women, Plan International, Suomen World Vision, Kirkon Ulkomaanapu, Suomen pakolaisapu ja SOS-lapsikylä.

Voiko Ukrainaan lähteä kauttanne vapaaehtoiseksi? 

Suomen Punainen Risti ei lähetä kansainvälisiin avustustehtäviin vapaaehtoisia. Kansainväliset avustustyöntekijämme ovat eri alojen ammattilaisia, joita lähetämme katastrofiapuoperaatioihin ja pitkäkestoisempiin tehtäviin silloin, kun paikallisen Punaisen Ristin tai Punaisen Puolikuun työhön tarvitaan ulkopuolista tukea.

Haku avustustyöntekijäreserviimme ja sitä edeltävään koulutukseen järjestetään kerran vuodessa. Lue lisää sivuiltamme.

Kuka tahansa voi kuitenkin tulla mukaan Punaisen Ristin vapaaehtoiseksi kotimaahan, esimerkiksi lipaskeräykseen, ystävätoimintaan tai vaikkapa maahanmuuttotyöhön. Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi tästä.

Myös useat muut järjestöt tarvitsevat vapaaehtoisia erilaisissa tehtävissä, joilla pyritään lievittämään myös Ukrainan kriisin aiheuttamaa hätää.

Jos lahjoitusvaroja tulee yli tarpeen, mitä rahoille tehdään? 

Konflikti on aiheuttanut suurta humanitaarista hätää ja avun tarve kasvaa päivä päivältä. Se tarkoittaa, että apua tullaan tarvitsemaan hyvin pitkään vielä senkin jälkeen, kun taistelut jonain päivänä päättyvät. Siksi on äärimmäisen epätodennäköistä, että apua tulisi yli tarpeen.

Voinko tarjota kotiani Ukrainasta tulleiden pakolaisten majoitukseen Suomen Punaisen Ristin kautta?

Majoituskapasiteetin riittävyydestä vastaavat viranomaiset. Viranomaisen pyynnöstä Suomen Punainen Risti voi lisätä paikkoja toiminnassa oleviin vastaanottokeskuksiinsa ja avata tarvittaessa uusia yksiköitä. Turvapaikanhakija voi järjestää majoituksensa myös itse, eli majoittua yksityismajoituksessa esimerkiksi sukulaisten luona. Tällöinkin turvapaikkaa hakevalla on aina oikeus vastaanottopalveluihin, kuten terveydenhuoltoon ja sosiaalipalveluihin.

Tällä hetkellä tarvetta majoittaa turvapaikanhakijoita koteihin ei ole. Seuraamme kuitenkin jatkuvasti tilanteen kehittymistä.​​​​​​​ Voit ilmoittaa tarjoamastasi avusta lomakkeella, josta tieto ohjataan alueellisille toimijoille.

Tutustu Kotimajoitusverkoston ohjeisiin.

Haluan tarjota Ukrainasta pakeneville kuljetuksen Suomeen, voiko Punainen Risti avustaa minua? 

Suomen Punainen Risti ei organisoi yksityishenkilöiden tai yritysten järjestämiä kuljetuksia. Punainen Risti auttaa ihmisiä koordinoidusti siellä, missä apua tarvitaan. Äärimmäisessä tilanteessa ja rajojen ruuhkautuessa koordinoimattomasta avusta voi valitettavasti olla jopa haittaa. 

Jos olet järjestämässä omatoimista kuljetusta Ukrainan lähialueilta Suomeen, huomioithan Maahanmuuttoviraston pyynnön ilmoittaa aikeistasi ennakkoon virastolle. Voit tehdä ilmoituksen Migrin sivuilla.

Jos tarjoat kuljetusapua Suomessa, ilmoita siitä tällä lomakkeella.

Kuinka minä tai läheiseni voi hakea turvapaikkaa Suomesta?

Usein kysyttyä: Ukrainan tilanne | Maahanmuuttovirasto (migri.fi)

Miten Suomen Punainen Risti auttaa kotimaassa?

Punainen Risti on jatkuvassa valmiudessa auttamaan kaikkialla Suomessa. Autamme suoraan avun tarpeessa olevia ja tuemme viranomaisia – myös, jos kansainvälinen kriisitilanne niin vaatii. Seuraamme tilannetta aktiivisesti. Lisäksi tuemme kansalaisten henkistä hyvinvointia ja kriisinkestävyyttä. Jaamme tilanteesta tietoa sekä henkisen tuen ohjeita. Voit tutustua niihin tästä linkistä. 

Henkistä tukea tarjoavat myös Mieli ry ja Kirkon keskusteluapu.

Miten Suomen Punainen Risti auttaa Ukrainassa?


Apumme tärkein tavoite on vastata ihmisten perustarpeisiin: saada konfliktista kärsiville ruokaa, vettä, terveydenhuoltoa ja kodeistaan paenneille katto pään päälle.

Logistiikkakeskuksestamme Tampereelta on lähetetty majoitustarvikkeita: tuhat perhekokoista telttaa, 4 950 huopaa ja 1 520 patjaa katastrofirahaston varoilla. Lisäksi tuemme kansainvälisen Punaisen Ristin työtä rahallisesti.

Avun vievät perille paikallinen Punainen Risti ja kansainvälinen Punainen Risti. Lisäksi olemme lähettäneet paikan päälle avustustyöntekijöitä, muun muassa logistiikan alalta.

Ukrainasta on paennut tähän mennessä yli 5 miljoonaa, suurin osa on saapunut naapurimaihin. Paikalliset Punaiset Ristit jakavat heille muun muassa ruokaa ja vettä ja tarjoavat terveyspalveluita sekä psykososiaalista tukea. 

Suomen Punainen Risti toimittaa kansainvälisen Punaisen Ristin avustusoperaation tueksi terveysklinikan Ukrainaan. Terveysklinikka rahoitetaan Suomen Punaisen Ristin katastrofirahaston turvin.

Lisäksi Suomen Punainen Risti on lahjoittanut katastrofirahastostaan yhteensä 3,5 miljoonaa euroa kansainväliselle Punaiselle Ristille Ukrainan konfliktista kärsivien auttamiseksi. Tuki sisältää raha- ja materiaaliapua. Summa ei sisällä avustustyöntekijöiden lähettämisestä syntyviä kuluja, jotka rahoitetaan myös katastrofirahastosta.

Suomen Punaisen Ristin apu tukee kansainvälisen Punaisen Ristin hätäapuvetoomusta, jonka tarkoituksena on vahvistaa Ukrainan ja lähialueiden Punaisten Ristien valmiutta tarjota humanitaarista apua paikan päällä.

 

Ilmoita tarjoamastasi avusta Ukrainan kriisissä
Infopiste: Tietoa avuntarjoajille Ukrainan kriisistä