Rasisminvastainen viikko

Rasisminvastaisella viikolla 18.–24.3.2019 edistetään yhdenvertaisuutta ja korostetaan yksittäisen ihmisen vastuuta toimia oikein rasistisessa tilanteessa.

Rasistinen ajattelu on selkeässä ristiriidassa Punaisen Ristin periaatteiden kanssa, jotka korostavat inhimillisyyttä ja tasapuolisuutta.

Rasisminvastainen viikko koskettaa kaikkia ja sen tehtävä on saada pysyvä vaikutus ihmisten asenteisiin. 

Vuoden 2019 rasisminvastaisen viikon kampanja kohdistuu yksilöiden lisäksi erityisesti yhteisöihin, kasvattajiin, työpaikkoihin, kuntiin ja päättäjiin. Haluamme kampanjassa nostaa esille myös eri etnisten vähemmistöryhmien välisen rasismin. Syrjimättömät valinnat ja toimenpiteet parantavat kaikkien elämän laatua.