Alakouluille

Vladimir Filonov/The Moscow Times
Opetusmateriaalit kertovat elämästä meillä ja muualla. Kuva on Venäjältä.
Kuvaaja: Vladimir Filonov/The Moscow Times

Punaisen Ristin opetusmateriaalit alakouluille käsittelevät isoja ja tärkeitä kysymyksiä niin, että pienimmätkin ymmärtävät.

Alakoulujen opetusmateriaalien aiheet:

  • Ensiapu, terveys ja hyvinvointi
  • Globaalikasvatus
  • Rasismi
  • Ystävänpäivä
  • Punaisen Ristin viikko
  • Nälkäpäivä
Eeva Anundi/Ei rasismille! -hanke

Punaiselle Ristille on tärkeää olla mukana lisäämässä ihmisten välistä ymmärrystä sekä ystävyyttä ja rasisminvastainen kampanja on yksi tapa päästä lähemmäksi tätä tavoitetta.

Alakoulun materiaali sisältää neljä kokonaisuutta, jotka keskittyvät seuraaviin teemoihin: puhdas vesi, tulvat, ruoka ja ilmasto.

Täältä löydät vinkkejä ja materiaalia ensiapuopetukseen varhaiskasvatuksessa ja alakoulussa.