Riskien keskellä ja muut globaalikasvatuksen materiaalit

Päivitetty Riskien keskellä -sovellus on oiva työkalu globaaleihin ilmiöihin tutustumiseen

Polttoainetta uuteen opetussuunnitelmaan

Riskien keskellä -sovelluksen ja materiaalin kohderyhmänä on yläkoulu ja toinen aste. Sovellus on Suomessa suunniteltu, uutta opetussuunnitelmaa tukeva globaalikasvatustyökalu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Riskien keskellä tausta-aineiston löydät osoitteesta www.riskienkeskella.fi, sekä mobiililaitteiden sovelluskaupoista.

Osoitteessa www.spropettajaportaali.fi toimii opettajien palvelu, joka avautuu, kun hankit ilmaisen lisenssin sen hyödyntämiseen. Näin saat käyttöösi sovellusta varten laaditut pedagogiset ohjeet sekä oppilaiden materiaalin. Palvelu on jatkuvasti kehittyvä työkalu. Se antaa eväät sekä ainekohtaiselle opetukselle että monialaisen opintokokonaisuuden suunnitteluun.

 

 

Alta löydät muut globaalikasvatuksen materiaalimme oppiainekohtaisesti.

 

Aineistossa pohditaan hyvän elämän aineksia Mosambikissa ja keskustellaan siitä, mitä on hyvä elämä. Tehtäviin kuuluu kolme videota. 
LiiteKoko
PDF icon Opettajan ohje58.86 KB
PDF icon Tausta-aineisto200.51 KB
PDF icon Tehtävät24.2 KB
PDF icon Koulurasti87.7 KB
Aineistossa käsitellään tulvia Mosambikissa ja Kambodžassa sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksia Mongoliassa. Kokonaisuudessa pohditaan katastrofien syitä ja seurauksia sekä niihin varautumista. 
Aineistossa käsitellään kansallisten Punaisten Ristin valossa Mosambikin siirtomaahistorian suhdetta nykyisyyteen sekä Mongolian yhteiskunnallista murrosta. Tehtävissä pohditaan syy-seuraussuhteita.
Yhteiskuntaopin aineistossa pohditaan vapaaehtoistyön merkitystä sekä yksilön mahdollisuuksia vaikuttaa hyvinvointiin omassa yhteisössään. Kokonaisuuteen kuuluu video.
Terveystiedon aineistoissa käsitellään seksuaaliterveyttä sekä puhtaan veden ja hygienian merkitystä terveydelle. Tehtävien suorittamiseen kuuluu kaksi videota.
Reseptien pohjana on käytetty samoja ruoka-aineksia, joita Punainen Risti jakaa katastrofien uhreille.
LiiteKoko
PDF icon Nälkäpäiväreseptit65.77 KB

Kampanjat