Aiempi oppimateriaali

Huom. Oppimateriaali ja sen tueksi suunniteltu oppimispeli uudistuu syksyllä 2018. Materiaali sisältää tekstin ja tehtävien lisäksi videoita sekä teemoihin liittyviä ajankohtaisia artikkeleita.

Jos olet kiinnostunut uudistetusta materiaalista, voit jättää yhteystietosi täällä. Lähetämme sinulle tiedon heti materiaalin valmistuttua.

Aiempaa oppimateriaalia voit ladata alta.

Sodassakin on säännöt -materiaalipaketista löytyvät tarkat ohjeet kaikkien yhdeksän oppitunnin pitämiseksi sekä tietoa materiaalipaketin yhtymäkohdista yläkoulun ja lukion opetussuunnitelmaan.
Oppitunnin tavoitteena on, että oppilaat ymmärtävät aseellisia selkkauksia koskevan uutisoinnin haasteellisuuden ja saavat työkaluja uutisten tulkitsemiseen.
Oppitunnin tavoitteena on, että oppilaat ymmärtävät, että sodissa on säännöt, jotka on kirjottu valtioita velvoittaviin kansainvälisiin sopimuksiin.
Oppitunnin tavoitteena on, että oppilaat ymmärtävät, että sodankäyntiä on aina pyritty rajoittamaan ja että nykyiset sodan säännöt ovar seurausta historiallisesta kehityksestä.
Oppitunnin tavoitteena on, että oppilaat saavat tietoa sodan oikeussääntöjen ja ihmisoikeuksien välisistä eroista ja yhtymäkohdista.
Oppitunnin tavoitteena on, että oppilaat ymmärtävät, millä tavoilla sotarikoksia ja niiden seurauksia voidaan käsitellä yhteiskunnassa.
Oppitunnin tavoitteena on, että oppilaat ymmärtävät siviilin ja sotilaan välisen eron aseellisessa selkkauksessa ja tuntevat sotavangin keskeisimmät oikeudet.
Oppitunnin tavoitteena on, että oppilaat ymmärtävät, että lasten oikeudet on määritelty myös sodan aikana kansainvälisissä sopimuksilla. Lisäksi oppitunnilla perehdytään lapsisotilaisiin.
Oppitunnin tavoitteena on, että oppilaat ymmärtävät, miten sodan jaloista pakeneminen vai-kuttaa ihmisen elämään.
Oppitunnin tavoitteena on, että oppilaat tuntevat humaanitaarisen avustustyön pääperiatteet ja työhön liittyvät haasteet.