Syyria ja lähialueet

Jussi Rastas
Jussi Rastas
Jussi Rastas
Ibrahim Malla / IFRC
Pawel Krzysiek / ICRC

Yli 13 miljoonaa syyrialaista on akuutin humanitaarisen avun tarpeessa. Osa heistä on Syyriassa, osa naapurimaissa ja osa on paennut konfliktia Eurooppaan. Viimeisen viiden vuoden aikana Suomen Punainen Risti on tukenut Syyrian hätäapuoperaatiota yli 23 miljoonalla eurolla.

Auta Syyrian pakolaisia

Avun tarve Syyriassa on valtava.

Lahjoitusten avulla Punainen Risti voi jatkaa avustustyötä haastavissa olosuhteissa.

Tee lahjoitus verkkosivuilla tai 

tilisiirtona tilille FI06 2219 1800 0680 00 viitteellä 24565.

Humanitaarinen tilanne Syyriassa on vaikea. Vuonna 2011 alkanut konflikti jatkuu edelleen ja humanitaarisen avun tarve kasvaa.

Sota on tuhonnut erityisesti kaupunkialueita, niiden peruspalveluja ja infrastruktuuria. Tästä huolimatta ihmiset etsivät suojaa kaupunkien raunioista ja toivovat voivansa palata kotiin.

Punainen Risti jatkaa työtään syyrialaisten hädän lievittämiseksi. Apua tarvitsee yli 13 miljoonaa ihmistä. Maansisäisiä pakolaisia on Syyriassa yli kuusi miljoonaa. Suurin osa heistä on vailla perustarpeita kuten ruokaa, vettä, suojaa, riittävää sanitaatiota sekä terveyspalveluita.

Naapurimaihin Jordaniaan, Libanoniin, Turkkiin ja Irakiin lähteneitä pakolaisia on lähes viisi miljoonaa. Osa on paennut Eurooppaan ja Kanadaan aloittaakseen uuden elämän, kun pääsy kotiin näyttää mahdottomalta. Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun vapaaehtoiset auttavat pakolaisia kaikissa näissä maissa sekä pakomatkan eri vaiheissa.

Hätäapua Suomesta Syyriaan

Avun perille saaminen Syyriassa on erittäin vaikeaa turvallisuustilanteen vuoksi. Monet apua tarvitsevat asuvat vaikeasti tavoitettavilla alueilla tai paikoissa, joissa ainoa mahdollisuus on pudottaa avustuslähetykset lentokoneesta.

Konfliktin alkamisen jälkeen maassa on kuollut 64 Syyrian Punaisen Puolikuun vapaaehtoista ja tyontekijää. Tästä huolimatta Syyrian Punaisella Puolikuulla on lähes 9 000 tyontekijää ja vapaaehtoista.

Syyrian konfliktin uhreille on jaettu avustustarvikkeita, kuten huopia, makuualustoja, pressuja, ruokapaketteja, lääkintä-, hygienia- ja keittiötarvikkeita. Lisäksi maahan on lähetetty ambulansseja, trukkeja ja generaattoreita. Punainen Risti tukee viranomaisia tarjoamalla perusterveydenhuoltoa, ylläpitämällä ambulanssipalveluita, jakamalla lääkkeitä ja tukemalla klinikoita.

Syyrian Punaisen Puolikuun vapaaehtoiset ovat avainasemassa humanitaarisen avun perille saamisessa. He avustavat joka kuukausi noin viittä miljoonaa ihmistä ja jakavat yli puolet YK:n avustustarvikkeista.

Vuoden 2017 puoliväliin mennessä Suomen Punainen Risti on Suomen ulkoministeriön tuella rahoittanut hätäapuoperaatiota Syyriassa ja sen lähialueilla yli 23 miljoonalla eurolla.

Syyriassa tarvitaan apua vielä hyvin pitkään. Tue työtämme.

Suomen Punaisen Ristin apu Syyriaan

2017: hätäapuoperaatio (UM, EU, SPR)

2016: hätäapuoperaatio (UM, EU, SPR)

2015: hätäapuoperaatio (UM, EU, SPR)

2014: hätäapuoperaatio (UM, EU, SPR)

2013: hätäapuoperaatio (UM, EU, SPR)

2012: hätäapuoperaatio (UM, SPR)