Oppitunti 4: Sodan oikeussäännöt ja ihmisoikeudet

Oppitunnin tavoitteena on, että oppilaat saavat tietoa sodan oikeussääntöjen ja ihmisoikeuksien välisistä eroista ja yhtymäkohdista.

Kampanjat