Oppitunti 9: Humanitaarinen avustustyö ja Punaisen Ristin rooli

Oppitunnin tavoitteena on, että oppilaat tuntevat humaanitaarisen avustustyön pääperiatteet ja työhön liittyvät haasteet.

Kampanjat