Toistemme tukena. Aina.

Oli katastrofi mikä tahansa, ja tapahtui se missä tahansa, ihmisen perustarpeet ovat samat. Aina.

Avun tarpeen voi aiheuttaa äkillinen luonnonkatastrofi, onnettomuus, konflikti tai epidemia. Oli katastrofi mikä tahansa, ihmisten perustarpeet hädän keskellä ovat samat: ensin tarvitaan vettä, ruokaa ja suojaa. Sekä usein myös terveydenhuoltoa ja henkistä tukea.

Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat pysyvästi läsnä lähes kaikissa maailman maissa. Juuri nyt apua tarvitaan kipeästi esimerkiksi Afganistanissa ja Haitissa.

Kehittämällä yhteiskuntien, yhteisöjen ja yksittäisten ihmisten valmiutta varautua katastrofeihin ja hätätilanteisiin, voimme työllämme lieventää niistä aiheutuvaa inhimillistä kärsimystä.

Kuluneen koronavuoden aikana hätätilanne on saattanut koskettaa sinuakin, kenties joku läheisesi on tarvinnut apua.

Osallistumalla Nälkäpäivään varmistat, ettei kukaan jää hädän keskellä yksin.

Jatkuvat katastrofit Filippiineillä

Filippiinit kuuluu maailman katastrofialtteimpiin maihin. Paikallisten elämää kuormittavat monet vuosittaiset luonnonkatastrofit: Taifuunit, maanjäristykset, tulivuorenpurkaukset, rankkasateet, tulvat, kuivuus ja maanvyörymät. Esimerkiksi vuoden 2020 viimeisten viikkojen aikana yli 370 000 filippiiniläiskotia kärsi myrskytuhoista.

Luonnonkatastrofin jälkeen Punainen Risti pitää ihmisistä huolta. Jaamme perheille vesikanistereita, lämmintä ruokaa, pressuja ja hygieniapaketteja, sekä tarjoamme tarvittaessa ensiapua ja psykososiaalista tukea.

Cagayanin maakunnassa asuvan Glenda Montenegron perhe on yksi luonnonkatastrofien uhreista Filippiineillä. Perheen koko omaisuus ja elinkeino tuhoutuivat taifuunin ja sitä seuranneen tulvan seurauksena.

Katastrofin jälkeen Punaisen Ristin vapaaehtoiset toimittivat ruokaa, vettä, vaatteita ja muita perustarvikkeita Montenegron perheelle. Kuva: Lisa Marie David / Suomen Punainen Risti

Suomen Punainen Risti on tukenut Filippiinien Punaista Ristiä jo kymmenen vuoden ajan. Kriisiavun lisäksi valmiusnäkökulma on meille avainasia: miten voidaan kehittää esimerkiksi maanviljelyä, rakentamista tai kaupunkien infrastruktuuria kestämään paremmin myrskytuhoja. Näin säästetään myös ihmishenkiä uuden katastrofin sattuessa.

Punaisen Ristin kansainvälinen avustustyö kartuttaa ainutlaatuista osaamista, jota voidaan hyödyntää onnettomuustilanteissa myös Suomessa.

Katastrofit kotimaassa

Tulipalot, tulvat ja suuronnettomuudet ovat esimerkkejä katastrofitilanteista kotimaassa. Punaisen Ristin kouluttamat vapaaehtoiset toimivat hätätilanteissa sekä ihmisten että viranomaisten tukena.

Katastrofirahaston varoilla tuetaan Vapaaehtoisen pelastuspalvelun eli Vapepan toimintaa esimerkiksi kouluttamalla vapaaehtoisia, sekä rahoittamalla pelastustehtävissä tarvittavista hälytysjärjestelmistä aiheutuvia kuluja. Näin ylläpidämme kotimaan valmiutta vastata erilaisiin kriiseihin mahdollisimman tehokkaasti.

Kalajoen maastopalo heinä-elokuussa 2021 aiheutti tuhoa lähes 300 hehtaarin kokoiselle alueelle. Miika Mielityinen, yksi Vapepan vapaaehtoisista auttajista, oli mukana muonittamassa ja huoltamassa ympäri maata tulleita pelastajia, jotta palokunnilla oli mahdollisuus keskittyä poikkeuksellisen haastavaan sammutustyöhön. Kuva: Maiju Pohjanheimo / Suomen Punainen Risti

Vapaaehtoiset auttavat myös tilanteissa, jossa etsitään kadonnutta ihmistä maastosta. Vuonna 2020 kadonneisiin henkilöihin liittyviä tehtäviä kertyi 265.

Entä ihminen katastrofin keskellä?

Vapaaehtoisemme pitävät huolta ihmisen perustarpeista hädän keskellä. Välittömänä apuna tarjoamme kriisin kokeneelle henkilölle ruokaa, juomaa ja lämmintä vaatetta.

Myös henkinen tuki on hätätilanteessa usein tarpeen. Koulutetut vapaaehtoisemme panostavatkin rauhalliseen läsnäoloon, kuunteluun ja realistisen toivon antamiseen, sekä auttavat ottamaan yhteyttä lähiomaisiin. Näin mahdollistamme sen, että viranomaiset voivat keskittyä tärkeimpien ja kiireellisimpien asioiden hoitoon sekä kokonaisuuden hallintaan.

Vapaaehtoisilla on tärkeä rooli kohdata ihminen kokonaisvaltaisesti hädän hetkellä. Tämän tietää myös raumalainen Marja Suonvieri, jonka perhe menetti tulipalossa koko omaisuutensa.

”Oli suuri helpotus, kun tulit hakemaan meitä sairaalasta. Tuntui hienolta, että oli ihminen, joka tiesi, mitä pitää tehdä seuraavaksi”, Marja kiittää Punaisen Ristin vapaaehtoista Marja-Leena Aaltoa. Kuva: Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti

Nälkäpäivä tehdään yhdessä. Aina.

Nälkäpäivä on valtakunnallinen keräys, joka toteutetaan vapaaehtoisten voimin. Varoja kerätään katastrofirahastoon, jonka turvin Punainen Risti tekee työtään sekä Suomessa että ulkomailla.

Sinä voit auttaa tulemalla lipaskerääjäksi, digikerääjäksi tai lahjoittamalla. Ollaan toistemme tukena. Aina.

Nälkäpäivän lipaskeräys järjestettiin 23. -25.9.2021. Kuva: Marjaana Malkamäki / Suomen Punainen Risti

Tule mukaan, pukeudu punaiseen ja liity auttajiin! Netissä voit kerätä ja lahjoittaa syys- ja lokakuun ajan.

Mitä saamme aikaan yhdellä lahjoituksella?

  • 50 € Henkisen tuen vapaaehtoisen koulutus
  • 15 € Hygieniapaketti perheelle kuukauden tarpeisiin
  • 2,5 € Lämmin ateria perheelle

Osallistumalla varmistat, ettei kukaan jää katastrofin keskellä yksin.

Apu tuottaa tuloksia
Viisi hyvää uutista maailmalta – apu tuottaa tuloksia
Millaista on Punaisen Ristin avustustyö ulkomailla?
Töissä katastrofien korkeakoulussa
Nälkäpäivä-keräys alkaa – lahjoituksilla sairaala Haitiin
Haitin kenttäsairaala avautui Nälkäpäivä-lahjoittajien avulla
Nälkäpäivä-keräys
Osallistu Nälkäpäivä-keräykseen
Näin pääset Nälkäpäivä-kerääjäksi
Nälkäpäivä-kerääjäksi