Toistemme tukena. Aina.

Oli katastrofi mikä tahansa, ja tapahtui se missä tahansa, ihmisen perustarpeet ovat samat. Aina.

Avun tarpeen voi aiheuttaa äkillinen luonnonkatastrofi, onnettomuus, konflikti tai epidemia. Oli katastrofi mikä tahansa, ihmisten perustarpeet hädän keskellä ovat samat: ensin tarvitaan vettä, ruokaa ja suojaa. Sekä usein myös terveydenhuoltoa ja henkistä tukea.

Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat pysyvästi läsnä lähes kaikissa maailman maissa. Juuri nyt apua tarvitaan Syyrian ja Turkin maanjäristysalueilla. Avun tarve on suuri myös Itä-Afrikassa ja Ukrainassa.

Kehittämällä yhteiskuntien, yhteisöjen ja yksittäisten ihmisten valmiutta varautua katastrofeihin ja hätätilanteisiin, voimme työllämme lieventää niistä aiheutuvaa inhimillistä kärsimystä.

Osallistumalla Nälkäpäivään varmistat, ettei kukaan jää hädän keskellä yksin.

Malawia koettelevat köyhyys, myrskyt ja tulvat

Ania Masea kantaa päänpäällään isoa korillista kurpitsan lehtiä. Korissa on hänen ensimmäinen satonsa koko vuonna. Alkuvuodesta 2022 sykloni Anan ja rankkasateiden nostama tulva peitti alleen 115 400 hehtaaria viljelysmaata eteläisessä Malawissa. Chikwawassa 500 000 pienviljelijää jäi ilman satoa, osa pääsi kylvämään vasta toukokuussa. Pienviljely on malawilaisten tärkein elinkeino, ja myös ainoa tapa saada riittävästi ruokaa maaseudulla.

Tulvavesi nousi vain tunneissa, ja lähes miljoona ihmistä menetti kotinsa tai elinkeinonsa tulvaveden alle. Tulva levitti koleraa ja poliota kyläyhteisöissä.

Ania Masea on asunut tammikuusta asti väliaikaisessa suojassa, jonka hän on rakentanut Punaisen Ristin jakamista suoja- ja taloustarvikkeista. Punainen Risti auttaa Malawin tulva-alueella jakamalla myös ruokaa, peseytymis- ja siivoustarvikkeita, käteistä ja rakennustarvikkeita.

Ania Masea keittää kasvattamistaan kurpitsan lehdistä kastikkeen, jonka syö maissiruoan kansa. Loput sadosta hän myy ja ostaa maissijauhoa sekä muita peruselintarvikkeita muilta viljelijöiltä.

Ania Masea pääsi korjaamaan satoa ensimmäistä kertaa puoli vuotta tulvan jälkeen. Kuva: Björn Udd / Suomen Punainen Risti

Suomen Punainen Risti on auttanut Malawissa pitkäkestoisesti. Kriisiavun lisäksi valmiusnäkökulma on meille avainasia: miten voidaan kehittää esimerkiksi maanviljelyä, rakentamista tai kaupunkien infrastruktuuria kestämään paremmin tuhoisia sään ääri-ilmiöitä. Näin säästetään myös ihmishenkiä uuden katastrofin sattuessa.

Suomen Punainen Risti jatkaa työtään myös muualla itäisessä Afrikassa, jossa kärsitään pahimmasta kuivuudesta vuosikymmeniin ja välitöntä ruoka-apua tarvitsevien ihmisten määrän arvioidaan kasvavan tänä vuonna yli 20 miljoonaan. Myös Ukrainan konfliktin seuraukset nostavat ruoan hintaa ja pahentavat ruokapulaa.

Punaisen Ristin kansainvälinen avustustyö kartuttaa ainutlaatuista osaamista, jota voidaan hyödyntää onnettomuustilanteissa myös Suomessa.

Katastrofit kotimaassa

Tulipalot, tulvat ja suuronnettomuudet ovat esimerkkejä katastrofitilanteista kotimaassa. Punaisen Ristin kouluttamat vapaaehtoiset toimivat hätätilanteissa apua tarvitsevien ja viranomaisten tukena. Vuonna 2021 Punaisen Ristin vapaaehtoisten apua sai kotimaan äkillisissä onnettomuustilanteissa yhteensä 530 henkilöä. Tulipaloissa apua sai 451 henkilöä.

Katastrofirahaston varoilla tuetaan Vapaaehtoisen pelastuspalvelun eli Vapepan toimintaa esimerkiksi kouluttamalla vapaaehtoisia, sekä rahoittamalla pelastustehtävissä tarvittavista hälytysjärjestelmistä aiheutuvia kuluja. Näin ylläpidämme kotimaan valmiutta vastata erilaisiin kriiseihin mahdollisimman tehokkaasti.

Kalajoen maastopalo heinä-elokuussa 2021 aiheutti tuhoa lähes 300 hehtaarin kokoiselle alueelle. Miika Mielityinen, yksi Vapepan vapaaehtoisista auttajista, oli mukana muonittamassa ja huoltamassa ympäri maata tulleita pelastajia, jotta palokunnilla oli mahdollisuus keskittyä poikkeuksellisen haastavaan sammutustyöhön. Kuva: Maiju Pohjanheimo / Suomen Punainen Risti

Vapaaehtoiset auttavat myös tilanteissa, jossa etsitään kadonnutta ihmistä maastosta. 

Entä ihminen katastrofin keskellä?

Vapaaehtoisemme pitävät huolta ihmisen perustarpeista hädän keskellä. Välittömänä apuna tarjoamme kriisin kokeneelle henkilölle ruokaa, juomaa ja lämmintä vaatetta.

Myös henkinen tuki on hätätilanteessa usein tarpeen. Koulutetut vapaaehtoisemme panostavatkin rauhalliseen läsnäoloon, kuunteluun ja realistisen toivon antamiseen, sekä auttavat ottamaan yhteyttä lähiomaisiin. Näin mahdollistamme sen, että viranomaiset voivat keskittyä tärkeimpien ja kiireellisimpien asioiden hoitoon sekä kokonaisuuden hallintaan.

Vapaaehtoisilla on tärkeä rooli kohdata ihminen kokonaisvaltaisesti hädän hetkellä. Tämän tietää myös raumalainen Marja Suonvieri, jonka perhe menetti tulipalossa koko omaisuutensa.

”Oli suuri helpotus, kun tulit hakemaan meitä sairaalasta. Tuntui hienolta, että oli ihminen, joka tiesi, mitä pitää tehdä seuraavaksi”, Marja kiittää Punaisen Ristin vapaaehtoista Marja-Leena Aaltoa. Kuva: Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti

Nälkäpäivä tehdään yhdessä. Aina.

Nälkäpäivä on valtakunnallinen keräys, joka toteutetaan vapaaehtoisten voimin. Varoja kerätään katastrofirahastoon, jonka turvin Punainen Risti tekee työtään sekä Suomessa että ulkomailla.

Sinä voit auttaa tulemalla lipaskerääjäksi, digikerääjäksi tai lahjoittamalla. Ollaan toistemme tukena. Aina.

Nälkäpäivän lipaskeräys järjestettiin 22.-24.9.2022. Kuva: Marjaana Malkamäki / Suomen Punainen Risti

Tule mukaan, pukeudu punaiseen ja liity auttajiin! Netissä voit kerätä ja lahjoittaa syys- ja lokakuun ajan.

Mitä saamme aikaan yhdellä lahjoituksella?

Maailmalla:

  • 3 €: Neljä kiloa riisiä perheelle Somaliassa
  • 6 €: Kymmenen puuroateriaa päiväkotilapsille ja heidän hoitajilleen Malawissa
  • 10 €: Monipuolinen ateria kuuden hengen perheelle Somaliassa
  • 20 €: Kaksi hygieniapakettia Malawin tytöille, jotta koulunkäynti ei katkea kuukautisten ajaksi

Suomessa:

  • 50 €: Henkisen tuen vapaaehtoisen koulutus
  • 180 €: Vaatteet tulipalossa kotinsa menettäneelle

Osallistumalla varmistat, ettei kukaan jää kriisin keskellä yksin.

Apu tuottaa tuloksia
Viisi hyvää uutista maailmalta – apu tuottaa tuloksia
Millaista on Punaisen Ristin avustustyö ulkomailla?
Töissä katastrofien korkeakoulussa