Punaisen Ristin vaalikysely 2015

Emil Helotie
Kuvaaja: Emil Helotie

Teema: pakolaisuus ja siirtolaisuus

Hallitus valmistelee lakiesitystä, jolla turvattaisiin riittävät terveyspalvelut myös paperittomille eli ilman lupaa Suomessa oleskeleville ulkomaalaisille. Valmistelun tavoitteena on, että kunnilla olisi vuoden 2016 alusta alkaen velvollisuus taata kiireellisen sairaanhoidon lisäksi myös muut välttämättömimmät terveyspalvelut sellaisille henkilöille, joilla ei ole tai joille ei voida myöntää oleskelulupaa Suomeen.

10. Kannatatteko paperittomille siirtolaisille tarjottavien terveyspalvelujen laajentamista?

a) Kyllä
b) En

Puolueiden vastaukset:

Puolueiden vastaukset

Puheenjohtajien kommentit:

Ville Niinistö (vihr.): "Oikeus terveyteen on ihmisoikeus, eikä ketään voi rajata sen ulkopuolelle. Oikeus terveyteen tulee taata myös paperittomille, joiden maassa oleskelu ei ole viranomaisten tiedossa tai sallimaa. Suomi on sitoutunut tähän periaatteeseen kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa."

Jari Leino (m.): "Pointti on siinä, että laittomasti Suomessa oleskelevat henkilöt pitäisi poistaa maasta välittömästi ja heidän paluunsa Suomeen tulisi estää. Tämä edellyttää tietenkin EU:sta eroamista ja oman rajavalvonnan käyttöönottoa."

Alexander Stubb (kok.): "Suomi täyttää jo tällä hetkellä ihmisoikeussopimusten vaatimukset tarjoamalla paperittomille kiireellisen terveydenhuollon. On perusteltua, että myös välttämättömiä palveluita tarjotaan esimerkiksi lapsille ja raskaana oleville naisille. Samalla on kuitenkin seurattava tilanteen kehittymistä, jos palvelujen laajentuminen vie kohtuuttomasti resursseja terveydenhuollolta tai lisää laitonta maahanmuuttoa. Samalla on pyrittävä vähentämään laitonta maahanmuuttoa."

Juha Sipilä (kesk.): "Tätä vastausta kirjoitettaessa asia on vasta tullut eduskunnan käsiteltäväksi, eikä Keskustalla ole siihen vielä lopullista kantaa. Asiasta päätettäessä pitää ottaa huomioon paperittomien siirtolaisten inhimillinen kohtelu ja kansainväliset ihmisoikeussitoumukset."

Seuraava kysymys