Anna nuorelle ensiaputaidot!

Suomen Punaisen Ristin tavoitteena on antaa jokaiselle suomalaiselle peruskoululaiselle ensiaputaidot. Tämä olisi mahdollista yhteistyöllä!

Ensiapukoulutus osaksi yläkoulujen arkea –ohjelma on ensimmäisen askel juurruttaa ensiaputaidot osaksi yläkoulujen arkea. Toiminnallisella ja pelillisellä kuuden tunnin hätäensiapukurssilla koulutamme nuoret ensiavun osaajiksi ja tapaturmien ehkäisijöiksi. InAction! -koulutus on rakennettu virtuaaliselle seppo-pelialustalle, jonka avulla oppilaat toimivat ensiapuryhmänä selvittäen erilaisia ensiaputaitoja vaativia tilanteita ympäri koulua. Kouluttajina toimivat Punaisen Ristin kouluttamat ensiapukouluttajat sekä aktiiviset ensiapuryhmäläiset. Oppilaat saavat hätäensiapukurssista kirjallisen todistuksen.

Etsimme ohjelmalle sekä valtakunnallisia että paikallisia yhteistyökumppaneita. Olisiko teidän yrityksellänne mahdollisuus antaa suomalaiselle nuorelle ensiaputaidot? Katso InAction! video täältä.

Lisätietoja itse ohjelmasta saat Suomen Punaisen Ristin koulu- ja oppilaitosyhteistyön koordinaattori Tiia-Riina Viinikaiselta, puh. 040 610 2167, sähköpostitse: tiia-riina.viinikainen(a)redcross.fi. Mahdollisesta yhteistyöstä voitte kysyä lisää varainhankinnan asiantuntijalta Tuuli Lahti, puh. 040 359 3938, sähköposti: tuuli.lahti(a)redcross.fi.