Suomen Punaisen Ristin hätäensiavun kouluttajakoulutus (HEK)

Punainen Risti Ensiapu
Kuvaaja: Punainen Risti Ensiapu

Suomen Punaisen Ristin (SPR) hätäensiavun kouluttajakoulutus (HEK) on terveydenhuollon ammattihenkilöille suunnattua ammatillista lisäkoulutusta.

Suomen Punaisen Ristin hätäensiavun kouluttajakoulutus (HEK)

Suomen Punaisen Ristin hätäensiavun kouluttajakoulutus (HEK) on terveydenhuollon ammattihenkilöille suunnattua ammatillista lisäkoulutusta. Koulutus antaa valmiudet hätäensiavun kouluttamiseen. Lisäksi kouluttaja saa mahdollisuuden käyttää Suomen Punaisen Ristin ensiapuohjelmien koulutusmateriaaleja. Kurssin verkko- ja lähijaksot hyväksytysti suorittanut osallistuja saa Suomen Punaisen Ristin ensiavun ja terveystiedon kouluttajapätevyyden kolmeksi (3) vuodeksi.

HEK-pätevyyden säilymiseksi kouluttaja osallistuu kolmen vuoden välein Punainen Risti Ensiavun järjestämään ensiavun kouluttajien täydennyskoulutukseen, antaa hyväksytyn näytön ensiaputaidoistaan ja noudattaa SPR:n hyväksymiä ensiavun koulutusohjeita.

Ainoastaan voimassaolevan ETK- / HEK -oikeuden omaavalla kouluttajalla on oikeus pitää Punaisen Ristin ensiavun koulutusohjelmien mukaisia sertifioituja ensiapukursseja ja myöntää Punaisen Ristin ensiaputodistuksia pitämältään ensiapukurssilta.

Koulutuksen toteutus on samanlainen molemmille ryhmille siten, että ETK -kouluttajakoulutus on 15 opintopistettä ja HEK –kouluttajakoulutus on 14 opintopistettä.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, jossa vuorottelevat verkko- ja lähijaksot.

HEK-koulutukseen hakeutumisen edellytykset:

  • Koulutukseen hakeutuvalta edellytetään lääkärin, sairaan- tai terveydenhoitajan, lähihoitajan (suuntautuminen ensihoitoon), lääkintävahtimestari-sairaankuljettajan, palomies-sairaankuljettajan tai pelastajan ammattitutkintoa.
  • Henkilöllä tulee olla lisäksi vähintään kaksi (2) vuotta työkokemusta ensihoidosta (työ- ja tutkintotodistukset liitetään hakemukseen) lääkäriä ja sairaan- tai terveydenhoitajaa lukuun ottamatta.
  • Voimassaoleva Valviran todistus nimikesuojauksesta (lähihoitaja). Lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja toimittaa vastaavan todistuksen kuin lähihoitajakin (TEO tai lääkintöhallitus).

Lisätietoja koulutuksesta sekä koulutuskalenteri löytyvät osoitteesta www.ensiavunkouluttajat.fi