Auttaminen liikenneonnettomuudessa kouluttajakoulutus (LEK)

Punainen Risti Ensiapu
Kuvaaja: Punainen Risti Ensiapu

Auttaminen liikenneonnettomuudessa -kouluttajakoulutus on Suomen Punaisen Ristin suunnittelemaa ja toteuttamaa, liikenneopettajille tarkoitettua lisäkoulutusta.

Liikenne-ensiavun (LEK) kouluttajakoulutus antaa oikeudet ja valmiudet toteuttaa "Auttaminen liikenneonnettomuudessa" -osiota SPR tuottaman oppimateriaalin avulla osana autokoulun ajokorttikoulutusta.

Koulutuksen tarkoituksena on lisätä ajokorttikoulutusta suorittavan henkilön valmiuksia ja taitoja aloittaa ensiavun antaminen liikenneonnettomuudessa. Kouluttajakoulutuksen suorittanut kouluttaja voi kouluttaa kahden oppitunnin mittaista "Auttaminen liikenneonnettomuudessa" -osiota SPR:n tuottaman oppimateriaalin avulla osana autokoulun ajokorttikoulutusta.

SPR:n tavoitteena on lisätä ajokorttikoulutusta suorittavan henkilön valmiuksia ja taitoja aloittaa auttaminen ja ensiavun antaminen sekä lisäavun hälyttäminen liikenneonnettomuudessa.

Koulutukset

Koulutuksen laajuus on 2 op. Ensimmäisenä päivänä suoritetaan hätäensiapuosuus (8t) ja toisena päivänä Auttaminen liikenneonnettomuudessa -kouluttajaosuus (8t). Koulutukseen kuuluu myös verkko-osuus,  joka tulee olla suoritettuna ennen lähikoulutuspäiviä.

Kouluttajakoulutuksia järjestetään tarpeen mukaan. Lisätietoja saat koulutussuunnittelija Pilvi Kyrönlahdelta (pilvi.kyronlahti(a)redcross.fi, p. 0401842798).