Mongolia

Lue lisää avun muodoistamme Mongoliassa
Sijainti:
Ulan Bator

Mongoliassa perinteinen elinkeino on karja, joka tarjoaa paimentolaisille lihaa, maitoa ja nahkoja vaatteisiin. Punainen Risti auttaa ihmisiä säilyttämään elinkeinonsa, sopeutumaan ilmaston muutoksiin ja parantamaan kaupunkien valmiutta kohdata erilaisia katastrofeja.

Mongoliassa ankarat talvet ovat vuorotelleet kuivien kesien kanssa. Paikallinen nimitys erityisen kylmälle talvelle on dzud, joka tuhoaa arojen kasvuston ja karja kuolee nälkään. Monen on pakkoa lähteä etsimään parempaa tulevaisuutta kaupungista. Perinteisen elinkeinon kuihtuminen synnyttää Mongoliassa sosiaalisia ongelmia, joihin paikallinen Punainen Risti pyrkii vastaamaan.

Suomen Punainen Risti on tukenut Mongolian Punaisen Ristin työtä jo yli kymmenen vuoden ajan. Tukea on annettu esimerkiksi katastrofivalmiuden ja ensiapukoulutuksen kehittämiseen sekä terveystiedon edistämiseen. Lisäksi vapaaehtoiset neuvovat syrjäytymisvaarassa olevia ihmisiä työllistymisasioissa ja auttavat heitä rekisteröitymään julkisten palvelujen piiriin.

EU:n tuella parannettiin katastrofivalmiutta

Moni paimentolainen on joutunut muuttamaan leipänsä perässä pääkaupunkiin Ulaanbaatariin, jossa on jo valtava jurttaslummi. Moninkertaistunut ihmismäärä lisää ongelmia. Jos perhe muuttaa elinkeinon menetettyään jurttansa kaupungin liepeille, heille ei ole tarjolla erityistä tukea.

Vuosina 2016-2017 Suomen Punainen Risti keskittyi parantamaan Mongolian katastrofivalmiutta urbaaneilla alueilla. Vastaavia hankkeita on muissakin Aasian maissa, joissa kaupungistuminen on voimakasta. Hankkeita tukevat Suomen ulkoministeriö ja Euroopan Unioni (ECHO).

EU:n tuella Suomen Punainen Risti on kehittänyt mongolialaisten valmiuksia varautua katastrofeihin ja kriiseihin. Mongolian Punaisen Ristin kyky auttaa hätätilanteissa on parantunut ja ihmisten tietoisuus ja valmius on lisääntynyt työpaikoilla, kouluissa ja kodeissa.

Suomen Punaisen Ristin apu Mongoliaan

2017: Dzud-talven hätäapuoperaatio
Kaupunkien katastrofivalmiuden kehittäminen (ECHO)
Vaateapu

2016: Dzud-talven hätäapuoperaatio
Kaupunkien katastrofivalmiuden kehittäminen (ECHO)

2015: Yhteisöperustainen sosiaalipalveluohjelma (EU, UM)
Yhteisöperustainen terveys- ja katastrofivalmiustyö (UM)
Vaateapu

2014: Yhteisöperustainen sosiaalipalveluohjelma (EU, UM)
Yhteisöperustainen terveys- ja katastrofivalmiustyö (UM)
Vaateapu

2013: Yhteisöperustainen sosiaalipalveluohjelma (EU, UM)
Yhteisöperustainen terveys- ja katastrofivalmiustyö (UM)
Vaateapu

2012: Yhteisöperustainen sosiaalipalveluohjelma (EU, UM)
Mongolian Punaisen Ristin järjestötoiminnan tukeminen
Yhteisöperustainen terveys- ja katastrofivalmiustyö (UM)
Kylmästä talvesta kärsivien auttaminen (EU)
Vaateapu

2011: Yhteisöperustainen sosiaalipalveluohjelma (EU, UM)
Mongolian Punaisen Ristin järjestötoiminnan tukeminen
Yhteisöperustainen terveys- ja katastrofivalmiustyö (UM)
Vaateapu

2010: Yhteisöperustainen sosiaalipalveluohjelma (EU, UM)
Mongolian Punaisen Ristin järjestötoiminnan tukeminen
Yhteisöperustainen terveys- ja katastrofivalmiustyö (UM)
Kylmästä talvesta kärsivien auttaminen (EU)
Vaateapu

2009: Yhteisöperustainen sosiaalipalveluohjelma (EU ja UM).
Terveyden ja huolenpidon edistäminen lähiyhteisöissä (UM).
Karjankasvattajien katastrofivalmiuden parantaminen (UM).
Vaateapu.

2008: Terveyden ja huolenpidon edistäminen lähiyhteisöissä (UM)
Karjankasvattajien katastrofivalmiuden parantaminen (UM)
Vaateapu

2007: Terveyden ja huolenpidon edistäminen lähiyhteisöissä (UM)
Karjankasvattajien katastrofivalmiuden parantaminen (UM)

2006: Terveyden ja huolenpidon edistäminen lähiyhteisöissä (UM)
Terveys- ja sosiaaliohjelman suunnittelu ja arviointi (UM)