Nepal

Emil Helotie
Emil Helotie
Aapo Huhta
Emil Helotie
Emil Helotie
Jarkko Mikkonen
Jarkko Mikkonen
Sijainti:
Kathmandu

Punainen Risti jatkaa Nepalissa jälleenrakennustyötä, johon kuuluu muun muassa koulujen ja terveysasemien korjaaminen, terveyspalvelujen ja puhtaan veden saatavuuden parantaminen ja elinkeinojen elvyttäminen.

Nepalia koetteli kaksi yli 7 magnitudin maanjäristystä keväällä 2015. Punainen Risti auttoi jo ensimmäisten kuuden kuukauden aikana yli kolmea miljoonaa ihmistä jakamalla esimerkiksi tilapäiseen suojaan tarvittavia rakennustarvikkeita ja ruokaa. 

Sen lisäksi maassa toimi lukuisia klinikoita. Suomen Punainen Risti pyöritti klinikkaa Singatin kaupungissa yhdessä Saksan ja Ranskan Punaisten Ristien kanssa.

Talvella jaettiin paikallisten naisten pyynnöstä käteisavustusta, jolla he pystyivät ostamaan paksuja peittoja ja lämpimiä talvivaatteita.

Nepalin Punainen Risti vetää kaksivuotista jälleenrakennushanketta, jossa on Suomen Punaisen Risti mukana.

Hankkeen tavoitteena on muun muassa taata ihmisille maanjäristyksen kestävä koti, puhdas vesi ja sanitaatio sekä hygieniakoulutusta.

Lisäksi tuetaan elinkeinoja, esimerkiksi karjan tai viljelyksen hankintaa, sekä parannetaan terveyspalvelujen saatavuutta.

Katastrofivalmiutta koululaisille

Nepal on yksi maailman köyhimmistä maista, ja vuonna 2015 tapahtuneista maanjäristyksistä toipuminen vie vuosia. Maanjäristysten lisäksi tulvat ja maanvyörymät ovat yleisiä vuoristoseuduilla, joilla asuu yli 80 prosenttia väestöstä. Suomen Punainen Risti jatkaa jo vuonna 2007 alkanutta kehitysyhteistyötä yhteisöissä.

Suomen Punainen Risti on jo vuosia tukenut nepalilaisten kylien katastrofivalmiuden parantamista, naisten haavoittuvuuden vähentämistä sekä syrjäisillä seuduilla asuvien kyläyhteisöiden elämälaadun ja terveyden edistämistä.

Katastrofivalmiusohjelman avainasemassa ovat lapset ja nuoret. Kun lapsille opetetaan katastrofivalmiutta ja perusensiaputaitoja, taidot siirtyvät lapsilta aikuisille. Suomen Punainen Risti on tukenut kouluyhteistyöhön perustuvaa valmiusohjelmaa Nepalissa vuodesta 2007 lähtien.

Moniin kyliin on perustettu valmiusvarastoja ja -rahastoja katastrofien varalta. Ohjelmaa toteutetaan erityisesti vuoristoseudun kylissä, joissa sattuu paljon liikenneonnettomuuksia, tulipaloja, tulvia, maanjäristyksiä ja maanvyörymiä.

Suomen Punaisen Ristin työtä Nepalissa ovat tukeneet Suomen ulkoministeriö sekä Euroopan Unioni.

Katso video Suomen Punaisen Ristin katastrofivalmiustyöstä Nepalissa:

 

Suomen Punaisen Ristin apu Nepaliin

2019: Katastrofivalmiusohjelma (UM)
Yhteisökehitys (UM)

2018: Katastrofivalmiusohjelma (UM)
Yhteisökehitys (UM)

2017: Katastrofivalmiusohjelma (UM)
Yhteisökehitys (UM)

2016: Katastrofivalmiusohjelma (UM).
Yhteisökehitys (UM).
Jälleenrakennushanke.

2015: Kouluperustainen katastrofivalmiusohjelma (UM).
Yhteisökehitys (UM).

2014: Kouluperustainen katastrofivalmiusohjelma (UM).
Yhteisökehitys (UM).
Nuorisodelegaatti vaihto-ohjelma.

2013: Kouluperustainen katastrofivalmiusohjelma (UM)
Yhteisökehitys (UM).
Nuorisodelegaatti vaihto-ohjelma.

2012: Kouluperustainen katastrofivalmiusohjelma (UM)
Yhteisökehitys (UM).
Nuorisodelegaatti vaihto-ohjelma.
Naisten ja vähemmistöjen aseman parantaminen (UM)

2011: Kouluperustainen katastrofivalmiusohjelma (UM).
Yhteisökehitys (UM).
Nuorisodelegaatti vaihto-ohjelma.
Naisten ja vähemmistöjen aseman parantaminen (UM)

2010: Koulujen katastrofivalmiusohjelma (UM & EU).
Kouluperustainen katastrofivalmiusohjelma (UM).
Yhteisökehitys (UM).
Nuorisodelegaatti vaihto-ohjelma.

2009: Koulujen katastrofivalmiusohjelma (UM & EU).
Tulvista kärsivien auttaminen.
Kouluperustaiset yhteisökehitys- ja katastrofivalmiusohjelmat (UM).

2008: Koulujen katastrofivalmiusohjelma (UM & EU).
Kouluperustaiset yhteisökehitys- ja katastrofivalmiusohjelmat (osa varoista ohjattiin erityisesti hiv/aids -työhön) sekä Nepalin kehitysyhteistyötä käsittelevän kansainvälisen Punaisen Ristin kokouksen kulut (UM).
Tulvista kärsivien auttaminen.

2007: Kehitys- ja katastrofivalmiustyö kouluissa (UM & Ylen Hyvä -säätiö).
Tulvista kärsivien auttaminen.

2006: Kehitysohjelma kouluissa (Ylen Hyvä -säätiö).