Kambodzha

Sonja Björklund / Suomen Punainen Risti
Sonja Björklund  / Suomen Punainen Risti
Sonja Björklund  / Suomen Punainen Risti
Sonja Björklund / Suomen Punainen Risti
Sonja Björklund  / Suomen Punainen Risti
Sonja Björklund  / Suomen Punainen Risti
Sijainti:
Phnom Penh

Suomen Punainen Risti edistää katastrofivalmiutta ja terveyttä Kambodzhassa.

Kambodzhassa on kaksi vuodenaikaa: sadekausi ja kuivakausi. Tulva on elintärkeä osa riisinviljelyä, sillä se tuo pelloille vettä ja ravinteita. Pitkittyessään se aiheuttaa kuitenkin ongelmia. Vesi saartaa kyläläiset paalujen päälle rakennettuihin taloihin, katkaisee tiet ja tuhoaa sadot.

Koska kastelujärjestelmiä ei ole, kambodzhalaiset kärsivät vuosittain myös kuivuuskausista. Mikäli sateet ovat niukat, riisisato voi jäädä kuivuuden takia saamatta.

Parempaa katastrofivalmiutta ja terveyttä

Kambodzhan Punainen Risti auttaa kyläläisiä parantamaan katastrofivalmiuttaan.  

Hankkeessa on pyritty vähentämään eroosion vaikutusta ja koulutettu kylien katastrofivalmiustiimejä. Ne vastaavat yhteisön evakuoinnista katastrofitilanteissa sekä järjestävät koulutusta riskien hallinnasta ja ehkäisystä.

Kambodzhassa on aloitettu myös Euroopan Unionin (ECHO) rahoittama katastrofivalmiushanke, jossa keskitytään riskien vähentämiseen kaupunkiympäristöissä.

Maaseudulla asuva väestö on perusterveydenhuollon tavoittamattomissa. Suurimmat terveysongelmat liittyvät hengitystietulehduksiin, ripuliin, malariaan, dengue-kuumeeseen ja lavantautiin. Puolella kyläläisistä ei ole pääsyä puhtaaseen veteen ja 70 prosentilla ei ole käymälöitä.

Suomen Punainen Risti on jo useamman vuoden ajan tukenut Kambodzhan Punaista Ristiä terveyden parantamisessa. Punaisen Ristin vapaaehtoisia koulutetaan neuvomaan kyläläisiä yleisimmissä terveysasioissa: hygienian parantamisessa ja yleisimpien tautien, kuten malarian, ehkäisemisessä.

Yksi osa terveyshanketta on äiti-lapsi-terveyden parantaminen. Jopa 80 prosenttia raskaana olevista kambodžalaisnaisista synnyttää lapsensa kotona ilman terveydenhoitopalveluja. Punaisen Ristin vapaaehtoiset neuvovat raskaana olevia naisia hakeutumaan tarjolla olevien terveyspalvelujen piiriin.

Miinavammautuneiden kuntoutusta

Arvioiden mukaan Kambodzhassa saattaa olla edelleen konfliktien jäljiltä jopa 4-6 miljoonaa miinaa ja muuta räjähtämätöntä taisteluvälinettä. Tiedossa olevia miina- tai räjähdeuhreja ja fyysisesti vammautuneita on maassa noin 60 000.

Kansainvälisen Punaisen Ristin komitean miinojen ja räjähteiden uhrien fyysinen kuntoutusohjelma Kambodžassa ja Laosissa tähtää parempaan palveluiden saatavuuteen, hyvän teknisen laadun takaamiseen ja palveluiden kestävyyden ja jatkuvuuden parantamiseen. Ohjelman toteutus sisältää taloudellisen ja materiaaliavun kuntoutuskeskuksille, teknisen tietotaidon kehittämisen sekä palvelukeskusten henkilökunnan kouluttamisen.

Kambodžassa ohjelma keskittyy kuntoutusohjelmaan, joka sisältää proteesituotannon. Laosissa ohjelma sisältää ennaltaehkäisevän tiedotusohjelman ja materiaaliapua.

SPR on tukenut komitean ohjelmaa ulkoministeriön varoin vuosina 2012–2015.

Suomen Punaisen Ristin tuki Kambodzaan

2019: Terveysohjelma (UM)
Katastrofivalmiusohjelma (UM)

2018: Terveysohjelma (UM)
Katastrofivalmiusohjelma (UM)

2017: Terveysohjelma (UM)
Katastrofivalmiusohjelma (UM)

2016: Terveysohjelma (UM)
Katastrofivalmiusohjelma (UM)

2015: Terveysohjelma (UM)
Katastrofivalmiusohjelma (UM)
Tuki alueelliselle miinaohjelmalle (UM)

2014: Terveysohjelma (UM)
Katastrofivalmiusohjelma (UM)
Tuki alueelliselle miinaohjelmalle (UM)

2013: Terveysohjelma (UM)
Katastrofivalmiusohjelma (UM)
Tuki alueelliselle miinaohjelmalle (UM)

2012: Terveysohjelma (UM).
Katastrofivalmiusohjelma (UM).
Tuki alueelliselle miinaohjelmalle (UM).
Ensiapustrategian kehittäminen

2011: Terveysohjelma (UM).
Katastrofivalmiusohjelma (UM).
Ensiapustrategian kehittäminen

2010: Terveysohjelma (UM).
Lisäksi Kambodžassa suomalainen avustustyöntekijä hanketta käynnistämässä.
Katastrofivalmiusohjelma (UM).

2009:Terveystyö (UM).

2008:Terveystyö (UM).

2007: Terveystyö (UM).

2006: -