Tsunami

Tsunamin aiheuttaa yleensä maanjäristys tai muu vulkaaninen toiminta.

Lue lisää työstämme maailmalla

Tsunami on merenpohjan liikkeestä syntynyt sarja suuria aaltoja. Se eroaa tavallisista tuulen synnyttämistä aalloista siten, että se saattaa meren vesimassan liikkeelle koko syvyydeltään, kun taas tuuliaallot vaikuttavat vain veden pintakerrokseen.

Tsunami on japania ja tarkoittaa satama-aaltoa (tsu=satama ja nami=aalto).

Tsunamien aallonpituudet ja nopeudet ovat huomattavasti normaalia aaltoa isommat: aallonpituus on kymmenistä satoihin kilometreihin sekä nopeus avomerellä 500–900 km/h. Aallon kohdatessa matalan rannikon se voi kohota peräti 50 metriä korkeaksi vesiseinämäksi, kun valtava vesimassa työntyy maalle.

Tsunamin voi aiheuttaa:

  • maanjäristys
  • merenalainen tai mereen syöksynyt maanvyörymä
  • vulkaaninen toiminta
  • asteroidi putoaminen veteen.

Varoitusjärjestelmät perustuvat maanjäristysinformaatioon; varoitus annetaan välittömästi paikallisen maanjäristyksen jälkeen ilman varmaa tietoa mahdollisen tsunamin synnystä. Punaisen Ristin vapaaehtoisilla on keskeinen rooli varoitusjärjestelmän ylläpidossa.