Tekniset onnettomuudet

Vaarat, jotka aiheutuvat teknologisesta tai teollisesta onnettomuudesta saattavat aiheuttaa ihmishenkien menetystä tai vammoja, omaisuuden tuhoa sekä ympäristön pilaantumista.

Liikenneonnettomuudet

Liikenneonnettomuudella tarkoitetaan kulkuneuvolla tapahtunutta onnettomuutta, jotka jaotellaan neljään alalajiin: ilma-, vene-, rata- ja tieliikenneonnettomuudet.

  • Vuoto

Tuotannon, kuljetuksen tai käsittelyn aikana tapahtunut kemiallisen aineen vuoto.  

  • Räjähdys

Räjähdys määritellään usein jonkin toiminnan aiheuttamaksi seurauskatastrofiksi.

  • Kemiallinen räjähdys

Pahaa tuhoa aiheuttava räjähdys, jossa tulenarka materiaali on kemiallista alkuperää.

  • Radioaktiivinen säteily

Aiheuttaa katastrofin, jos säteilyarvot ylittävät kansainväliset turvallisuusstandardit tai säteilyä on päässyt siviiliväestön elinpiiriin.

  • Saaste

Haitallinen teollinen, kemiallinen tai biologinen jäte tai ihmisen jätehuollon laiminlyönti aiheuttaa ympäristön tuhoutumista. Myös luonnonkohteen likaaminen on saastuttamista.

  • Happosade

Sateessa on runsaita määriä happoa, jotka ovat peräisin kemikaalisista saasteista. Veden ja maaperän hapokkuus aiheuttaa taloudellisia tappioita ja ympäristövahinkoa.

  • Kemiallinen saaste

Yllättävä teollisella alueella tapahtunut veden tai ilman saastuminen, joka aiheuttaa ihmisille iho-oireita tai sisäelinsairauksia.

  • Ilmakehän saastuminen

Ilmakehän saastuminen suurella määrällä kaasuja esimerkiksi kemiallisten prosessien, teollisuuden tai ydinräjähdyksen seurauksena.