Seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva väkivalta oli Punaisen Ristin kansainvälisen konferenssin tärkeimpiä teemoja

Tatu Blomqvist / Suomen Punainen Risti
Kuvaaja: Tatu Blomqvist / Suomen Punainen Risti

Kansainvälisen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liike nosti tärkeäksi teemakseen heikoimmassa asemassa olevien ihmisten suojelemisen hyväksikäytöltä.

Genevessä vuonna 2015 järjestetty 32. kansainvälinen konferenssi kokosi yhteen yli 2300 edustajaa lähes kaikista Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeen yli 190 jäsenyhdistyksestä sekä Geneven sopimusten sopimusvaltioista.
 
Neljän vuoden välein järjestettävässä konferenssissa käsitellään maailman laajimman avustus- ja vapaaehtoisverkoston toimintalinjauksia, mutta otetaan kantaa myös ajankohtaisiin humanitaarisiin asioihin. 
 
Vuoden 2015 konferenssissa kansainvälinen Punainen Risti ilmaisi huolensa erityisesti konfliktien ja luonnonkatastrofien keskellä jo entisestään haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisiin kohdistuvan seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan väkivallan yleisyydestä.
 

Huolen taustalla oli useita aiheeseen liittyviä raportteja ympäri maailman, niistä yhtenä kansainvälisen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liiton raportti: Unseen, unheard: Gender-based violence in disasters – Global study.  

Konferenssissa syntyi Sexual and gender-based violence – Joint Action on Prevention and Response -päätöslauselma, jossa jyrkästi tuomitaan kaikki seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva väkivalta ja hyväksikäyttö kaikissa olosuhteissa. 
 
Päätöslauselmassa ilmaistaan erityistä huolta siitä, että kriisitilanteissa, konfliktien ja luonnonkatastrofien keskellä jo valmiiksi heikossa asemassa olevat ihmiset ovat erityisen haavoittuvia hyväksikäytölle.  
 
Päätöslauselmassa vedotaan järjestöihin ja hallituksiin kaikkialla maailmassa, että ne tekevät kaikkensa seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan väkivallan estämiseksi ja avunsaajien suojelemiseksi.
 
Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainvälinen liike tiedostaa, että kriisitilanteiden haastavissa olosuhteissa väkivallan ja hyväksikäytön uhka kasvaa, ja aiheen tiimoilta on vielä paljon tehtävää.
 
Kansainvälisen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liitto pyrkii jatkuvasti kehittämään ja parantamaan aiheeseen liittyviä toimintatapojaan. 
 
Parhaillaan liitto viimeistelee uutta kattavaa seksuaalisen hyväksikäytön ehkäisemiseen ja siihen vastaamiseen liittyvää linjausta. 
 
Tavoitteena on taata turvallinen ympäristö sekä työntekijöille että niille ihmisille, joita autetaan, sekä varmistaa, että selviytyjiä tuetaan.
 
Avunsaajien turvallisuus ja suojelu on kaiken Punaisen Ristin avustustyön lähtökohtana. Punainen Risti tuomitsee jyrkästi kaiken seksuaalisen hyväksikäytön ja häirinnän. 
 
Jokainen Punaisen Ristin työntekijä allekirjoittaa toimintaohjeen (Code of Conduct) osana työsopimustaan. 
 
Tämä toimintaohje suoraan kieltää kaiken sellaisen toiminnan, jota voidaan pitää ahdisteluna tai hyväksikäyttönä, sekä velvoittaa allekirjoittajaa ilmoittamaan havaitsemistaan mahdollisista väärinkäytöksistä välittömästi. 
 
Kaikilla Punaisen Ristin työntekijöillä ja avunsaajilla on mahdollisuus ilmoittaa nimettömästi väärinkäytösepäilyistä. Toimintaohjeistusta käydään säännöllisesti läpi henkilökunnan kanssa.
 
Suomen Punainen Risti ottaa kaikki epäilyt seksuaalisesta hyväksikäytöstä aina vakavasti ja ilmoittaa epäilyistä viranomaisille. 
 
Toimintaohjeen allekirjoittamisen lisäksi kaikki Suomen Punaisen Ristin kansainvälistä avustustyötä tekevät henkilöt käyvät ennen komennukselle lähtöään koulutuksen, jonka sisältöihin kuuluvat avunsaajien suojelu sekä lastensuojelun periaatteet.
 
Suomen Punainen Risti tarkastaa rekrytointivaiheessa kaikkien alaikäisten kanssa työskentelevien työntekijöiden rikosrekisteriotteen Suomen lakien mukaisesti.