Maailman ilmiöt haltuun!

Punaisen Ristin globaalikasvatusmateriaalilla pyritään lisäämään ymmärrystä maailmanlaajuisista ilmiöistä ja hahmottamaan yksilön omaa kytköstä ja vaikuttamismahdollisuuksia suhteessa ilmiöihin.

Opettaja, tilaa hyödyllinen uutiskirjeemme

 

Pohdituttaako oppilaita ilmastonmuutos tulvineen ja maanjäristyksineen? Hämmentävätkö humanitaariset kriisit ja konfliktit? Mistä johtuu pakolaisuus?

Punaisen Ristin globaalikasvatusmateriaalit vastaavat valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden laaja-alaisen oppimisen tarpeisiin. Globaalikasvatus tuo maailman ilmiöitä luokkahuoneisiin ja oppilaiden käsiteltäväksi. Tavoitteena on tarjota tietoa mielenkiintoisessa ja selkeässä muodossa, aktivoida oppilaat tiedon äärellä ja kannustaa oman maailmankuvan laajentemiseen. Samalla erilaisten ilmiöiden syys-seuraussuhteet kirkastuvat. Tärkeä oivallus on myös oman toiminnan ja vaikuttamisen paikkojen tunnistaminen, aktiiviseen maailmankansalaisuuteen kasvaminen.

 

Kampanjat