Rasisminvastainen viikko

Rasisminvastaisella viikolla 16.–22.3.2020 edistetään yhdenvertaisuutta ja korostetaan yksittäisen ihmisen vastuuta toimia oikein rasistisessa tilanteessa.

Rasistinen ajattelu on ristiriidassa Punaisen Ristin periaatteiden kanssa, jotka korostavat inhimillisyyttä ja tasapuolisuutta.

Rasisminvastaisen viikon tavoitteena on saada ihmiset näkemään rasistiset tilanteet ympärillään, tunnistamaan omat ennakkoluulonsa ja vastustamaan rohkeasti rasismia.

Tilaa rasisminvastaisen viikon kampanjamateriaalia

Rasisminvastaisen viikon verkkosivut