Punaisen Ristin katastrofiraportti: Nälänhädän poistaminen ei toteudu YK:n tavoitteiden mukaisesti

Julien Goldstein
Nigerin Punaisen Ristin vapaaehtoiset työskentelevät aliravittujen lasten auttamiseksi.
Kuvaaja: Julien Goldstein

YK:n jäsenvaltiot sitoutuivat vuonna 2000 vuosituhattavoitteisiin, joista yksi on nälkää näkevien osuuden puolittaminen vuoteen 2015 mennessä.

Punaisen Ristin katastrofiraportti 2010
  • Ilmestyy vuosittain englanniksi nimellä World disaster report.
  • Raportin julkaisee Punaisen Ristin kansainvälinen liitto.
  • 22.9.2011 ilmestyneen raportin teemana on nälkä ja aliravitsemus.
  • Raportti sisältää asiantuntija-artikkeleita ja tilastotietoa nälästä.
  • Raportista löytyy lisäksi kooste, jossa tilastotietoa ero katastrofien uhrien määristä vuosina 2000–2010.

Kansainvälisen Punaisen Ristin julkaiseman katastrofiraportin mukaan on epätodennäköistä, että tavoite toteutuu.

Kaikkien kauimpana tavoitteista ollaan ainakin Saharan etelänpuoleisessa Afrikassa ja muutamissa Aasian maissa, kuten Intiassa ja Pakistanissa.

Yhteensä maailmassa aliravitsemuksesta kärsii yli miljardi, siinä missä ylipainoisia on noin puolitoista miljardia. Eniten aliravitsemusta esiintyy maaseudulla, mutta yhä enemmän myös kaupungeissa. Monilla alueilla ihmiset joutuvat luopumaan elinkeinoistaan maalla ja muuttamaan kaupunkeihin. Tällöin heidän tilanteensa on jo lähtökohtaisesti huono.

Raportti myös osoittaa, että nälkä on sukupuolittunut; arviolta 60 prosenttia aliravituista on naisia. Joissain maissa tytöt kuolevat kaksi kertaa todennäköisemmin aliravitsemukseen kuin pojat. Tähän ongelmaan törmätään erityisesti köyhissä yhteisöissä, joissa vähät varat sijoitetaan mieluummin poikien kuin tyttöjen koulutukseen ja terveydenhuoltoon.

- Aliravitsemuksen ja nälänhädän taustalla on lähes aina köyhyys. Köyhyyden poistaminen on tavoite, jonka saavuttamiseen täytyy tehdä paljon yhteistyötä, SPR:n pääsihteeri Kristiina Kumpula sanoo.

- Järjestönä Punainen Risti on erityisen tärkeä toimija, koska se toimii yhteisöissä paikallisella tasolla.  Me voimme muiden Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kanssa auttaa paikallisia vahvistamaan omaa valmiuttaan auttaa yhteisöjään. Punaisella Ristillä on myös erityinen asema työskennellä hallitusten kanssa nälänhädän poistamiseksi, Kumpula sanoo.

Yritykset yhä enemmän mukana kehitysavussa

Katastrofiraportin mukaan hallitusten pitäisi nykyistä enemmän tukea lainoilla paikallisia pankkeja ja yrityksiä. Lisäksi raportissa korostetaan tutkimustyön tärkeyttä. Vaikka valtioilla on mahdollisuus auttaa toimijoita köyhissä yhteisöissä, ilman selkeää politiikkaa varat kuluvat hukkaan. Tämä on raportin mukaan yleistä valtioiden maatalouspolitiikassa.

Sen sijaan yksityinen sektori on raportin mukaan ottanut yhä suuremman roolin kehitysavussa. Yhä useammat yritykset ottavat sosiaalisen vastuun huomioon työssään. Isot yritykset ovat esimerkiksi myöntäneet lainoja ja antaneet teknistä apua pienyrittäjille. Yritykset ovat myös perustaneet toimipisteitä köyhiin yhteisöihin, ja sitä kautta tukeneet alueen työllistymistä.