Tadzhikistan

Nozimjon Kalandarov
Kuvaaja: Nozimjon Kalandarov
Sijainti:
Dušanbe

Vuoristoisen Tadzhikistanin asukkaat kärsivät toistuvista maanjäristyksistä, lumi-, muta- ja maanvyöryistä, tulvista ja kuivuudesta.

Suomen Punainen Risti tukee Tadzhikistanissa katastrofivalmiutta, yhteisöjen terveyttä ja hyvinvointia sekä kehitystä parantavia hankkeita, sekä järjestökehitystä ja ohjelmatyön kestävyyttä parantavia hankkeita.

Hyvä katastrofivalmius on pohjana kehitykselle

Suomen Punainen Risti on tukenut Tadzhikistanissa katastrofivalmiutta, yhteisöjen terveyttä ja hyvinvointia sekä kehitystä parantavia hankkeita, sekä järjestökehitystä ja ohjelmatyön kestävyyttä parantavia hankkeita vuosina 2004–2015.

Hankkeita on tukenut Suomen ulkoministeriö (UM) sekä Euroopan komission humanitaarisen avun ja pelastuspalvelun toimisto (ECHO).

Tadzhikistanin Punainen Puolikuu on saanut ohjelman tuella valmiiksi koko maan kattavan valmiussuunnitelman, jonka avulla pyritään täydentämään viranomaisten työtä.

Suunnitelman pohjalta on sovittu järjestön tehtävät ja vastuunjako katastrofin sattuessa. Sen pohjalta kyliin on koottu vapaaehtoisia valmiusryhmiä viranomaisten avuksi. Ryhmät on varustettu perusvalmiusvälineistöllä.

Lisäksi Punainen Puolikuu ylläpitää kansallisen tason valmiusryhmää, jotka auttavat ihmisiä vuosittain useissa katastrofeissa. Esimerkiksi vuosina 2012 ja 2015 apua tarvittiin maanjäristyksen tuhottua taloja ja tulvien vallatessa kyliä.

Punainen Puolikuu ylläpitää myös eri puolille maata sijoitettuja valmiusvarastoja, joissa säilytetään esimerkiksi vaatteita, telttoja, ruuanlaittovälineitä, huopia ja vesikanistereita hätätilanteita varten.

Suomen Punainen Risti on lähettänyt suomalaisten lahjoittamia talvivaatteita Tadzhikistaniin jaettavaksi vähävaraisille perheille ja onnettomuustilanteissa.

Suomen Punainen Risti on tukenut myös yhteisöperustaista terveyshanketta, jonka tavoitteena on erityisesti naisten ja lasten terveyden parantaminen. Hanke täydentää viranomaisten työtä erityisesti siellä, missä terveydenhuollon palveluja ei ole saatavilla.

Toimintaa jatkettiin vuonna 2015 alkaneella Land Roverin rahoittamalla hankkeella. Sen avulla rakennettiin vesiputkia 13 kylään ja koulutettiin vapaaehtoisia jakamaan terveystietoutta sekä ensiaputaitoja yhteisöissään.

Suomen Punaisen Ristin apu Tadzhikistaniin

2015-2018: Yhteisöperustainen terveys-, vesi- ja sanitaatio-ohjelma (Land Rover)

2015: Katastrofi- ja toimintavalmiuksien kehittäminen (UM)
Yhteisöperustainen terveysohjelma (UM)
Vaateapu (SPR)

2014: Katastrofi- ja toimintavalmiuksien kehittäminen (UM)
Yhteisöperustainen terveysohjelma (UM)

2013:Katastrofi- ja toimintavalmiuksien kehittäminen (UM)
Yhteisöperustainen terveysohjelma (UM)
Järjestökehitys ja ohjelmatyön kestävyyden tukeminen (UM)

2012: Katastrofi- ja toimintavalmiuksien kehittäminen (UM).
Yhteisöperustainen terveysohjelma (UM)
Yhteisökehitysohjelma (UM).
Tuberkuloosihanke (EU)

2011: Katastrofi- ja toimintavalmiuksien kehittäminen (UM).
Yhteisökehitysohjelma (UM).
Yhteisöperustainen terveysohjelma (UM)
Tuberkuloosihanke (EU)
Vaateapu.

2010: Tuberkuloosihanke (UM).
Katastrofi- ja toimintavalmiuksien kehittäminen (UM).
Yhteisökehitysohjelma (UM).
Yhteisöperustainen terveysohjelma (UM).
Vaateapu.

2009: Katastrofivalmiuden parantaminen ja valmiusvarastojen täydentäminen ja logistiikkakoulutus (UM).
Tuberkuloosihanke (UM).

2008: Katastrofivalmiuden parantaminen ja valmiusvarastojen täydentäminen (UM).
Tuberkuloosihanke (UM).
Vaate- ja materiaaliapu.
Kylmän talven hätäapuoperaatio.

2007: Katastrofivalmiuden parantaminen ja valmiusvarastojen täydentäminen (UM).
Tuberkuloosihanke (UM).
Terveyshanke (UM).
Vaateapu.

2006: Katastrofivalmiuden parantaminen ja valmiusvarastojen täydentäminen (UM).
Tuberkuloosihanke (UM).
Terveyshanke (UM).
Vaateapu.