Burundi

Bob van Mol
Punaisen Ristin vapaaehtoinen tarkistaa, että hyttysverkko on oikein ripustettu.
Kuvaaja: Bob van Mol
Sijainti:
Bujumbura

Burundi on maailman köyhimpiä maita. Viime aikoina maata ovat koetelleet levottomuudet, joiden vuoksi yli 100 000 ihmistä on paennut kodeistaan naapurimaihin, kuten Tansaniaan.

Ensiapua pyöräilijöille

Pyöräilyonnettomuudet ovat Muhangan kylässä yleisiä, sillä vilkkaasti liikennöity tie kulkee läpi kylän.

Terveysvapaaehtoiset ovat perustaneet ensiapuryhmiä, jotka kouluttavat kyläläisiä hoitamaan onnettomuudesta aiheutuvia vammoja paikallisia materiaaleja apuna käyttäen.

Burundi on yksi Suomen Punaisen Ristin kehitysyhteistyön tärkeistä kumppaneista. SPR on tukenut vapaaehtoisten ensiapukoulutusta sekä Burundin Punaisen Ristin valmiutta vastata mahdollisiin levottomuuksiin.

Burundissa presidentinvaalien 2015 alla puhjenneet levottomuudet pakottivat yli 130 000 ihmistä pakenemaan kodeistaan. Levottomuuksien aikana Burundin Punaisen Ristin kouluttamat ensiapuryhmät auttoivat väkivallan uhreja pääkaupungissa Bujumburassa.

Suomen Punainen Risti on tukenut Burundin Punaista Ristiä myös sisällissodan pakolaisten paluumuutossa. Hätäapuun sisältynyttä terveystyötä on laajennettu ja jatkettu pitkän tähtäimen terveyshankkeeksi, johon pääsevät osallisiksi myös paluumuuttajat.

Burundiin on lähetetty myös vaateapua vuodesta 2009. Se on koettu hyödylliseksi etenkin Pohjois-Burundissa, jossa ilmasto on viileämpää, ja maaseutuväestö elää äärimmäisessä köyhyydessä.

Punainen Risti parantaa terveyspalveluita

Vuonna 2006 päättyneen sisällissodan seurauksena maan julkinen terveydenhuolto rapautui. Suomen Punainen Risti tuki vuosina 2007–2015 terveysohjelmia Kayanzan ja Ngozin alueilla.

Burundin Punaisen Ristin terveystyötä on tuettu myös Nenäpäivä-lahjoitusvaroin Ngozissa ja Kirundossa vuodesta 2014 alkaen.

Koulutettujen vapaaehtoisten verkosto on tehokas tapa parantaa terveyspalveluita. Konfliktin jälkimainingeissa paikalliset vapaaehtoiset pystyvät viemään avun perille myös seuduille, joilla ulkopuolisten auttajien on hankala toimia. Samalla vapaaehtoiset kartoittavat yhteisöjensä terveysriskejä.

Vapaaehtoisia koulutetaan jakamaan tietoa hygieniasta ja yleisimpien tartuntatautien, kuten hiv:n, malarian, hengitystieinfektioiden ja ripulin ehkäisemisestä. Vesiperäisten tautien leviämistä torjutaan lisäämällä puhtaan veden saatavuutta kylissä sekä käymälöiden oikeaoppista käyttöä.

Burundin Punaisen Ristin vapaaehtoiset tekevät työtä myös lapsikuolleisuuden vähentämiseksi järjestämällä tiedotuskampanjoita, joissa korostetaan alle viisivuotiaiden lasten rokottamisen ja ravitsevan ruoan tärkeyttä. Lisäksi vapaaehtoiset opettavat perusensiaputaitoja yleisimpien vammojen ja vahinkojen varalle.

Jotta ohjelman tuloksista saataisiin kestäviä, osa avusta suunnataan Burundin Punaisen Ristin järjestötoiminnan kehittämiseen.

Marie Rosen perhe ei enää sairastele

”Perheeni ei enää sairastele”, iloitsee burundilainen Marie Rose Ntamikevyo. Syynä on yksinkertainen, mutta tehokas keksintö: käsienpesulaite, jossa vedentuloa säädellään jalkalankulla.

”Nyt voin pestä käteni helposti aina, kun tulen huussista. En levitä bakteereja eteenpäin kodissani.”

Nykyisin Marie Rose kouluttaa myös muita. Hän on yksi 350 000:sta Burundin Punaisen Ristin vapaaehtoisesta, jotka vievät eteenpäin tietoa turvallisesta vesihuollosta. Lisäksi hän opettaa ihmisiä ennaltaehkäisemään malaria- ja hiv-tartuntoja.

Suomen Punainen Risti on tukenut jo vuodesta 2007 asti terveystyötä Kayanzan maakunnassa. Paikalliset asukkaat pyrkivät itse etsimään keinoja tartuntatautien ehkäisemiseksi ja sairastuneiden auttamiseksi.

Tiedon lisääminen hygieniasta ja tartuntatautien leviämisestä on tärkeää Burundissa siksi, että malaria, hiv ja aids, hengityselinten tulehdukset ja ripulitaudit (kuten kolera) ovat maan suurimpia terveysongelmia. Erityisesti lapset kärsivät huonon hygienian aiheuttamista sairauksista.

Suomen Punaisen Ristin apu Burundiin

2019: Yhteisöperustainen terveysohjelma (UM)

2018: Yhteisöperustainen terveysohjelma (UM ja Nenäpäivä)

2017: Yhteisöperustainen terveysohjelma (Nenäpäivä)

2016: Yhteisöperustainen terveysohjelma (Nenäpäivä)

2015: Terveysohjelma ja järjestökehitys (UM ja Nenäpäivä)

2014: Terveysohjelma (UM ja Nenäpäivä), vaateapua (SPR)

2013: Terveysohjelma ja järjestökehitys (UM), vaateapua ja paluumuuttajien tukeminen (SPR)

2012: Terveysohjelma ja järjestökehitys (UM)

2011: Terveysohjelma ja järjestökehitys (UM)
Vaateapua (SPR)

2010: Terveysohjelma (UM)
Burundin Punaisen Ristin katastrofivalmius-suunnittelu vaalilevottomuuksien varalle.

2009: Terveysohjelma ja Burundin Punaisen Ristin toimintavalmiuden kehittäminen (UM)
Vaateapua (SPR)

2008: Terveysohjelma ja Burundin Punaisen Ristin toimintavalmiuden kehittäminen (UM.

2007: Terveysohjelma ja Burundin Punaisen Ristin toimintavalmiuden kehittäminen (UM)

2006: Burundilaisten pakolaisten paluumuutto-operaatio (UM)