Eswatini (Swazimaa)

Sijainti:
Lobamba

Swazimaata on kohdannut kuivuudesta johtuva ruokapula. Suomen Punainen Risti jakaa Euroopan Unionin tuella käteisavustusta, jolla perheet voivat ostaa ruokaa.

Lue lisää avun muodoistamme

Swazimaa ei ole Afrikan köyhimpiä maita, mutta toistuvat kuivuuskaudet pitävät sateista riippuvaiset pienviljelijät köyhinä. Korkea HIV-esiintyvyys (yli 25 %) vaikuttaa sekin eniten huono-osaisimpien elämään.

SPR on tukenut Swazimaan Punaisen Ristin ruokaturva-hankkeita vuodesta 2002 lähtien. Kohderyhmänä olivat silloin erityisesti hiv-positiiviset ja aidsia sairastavat ihmiset, joiden terveys koheni monipuolisemmalla ruokavaliolla.

Vaikka antiretrovirus-lääkkeet ovat vähentäneet aidsiin sairastavuutta ja kuolleisuutta, maassa on edelleen paljon isovanhempia ja yksinhuoltajia, jotka huolehtivat orvoiksi jääneistä lapsista ilman sosiaalipalvelujen tai sukulaisten tukea.

Hyvin toteutetulla maanviljelyllä ja vihannespuutarhoilla monet ovat pystyneet parantamaan ruokatilannettaan ja elintasoaan.

Vuonna 2016, voimakkaaseen El Niño -sääilmiöön liittyvä kuivuus aiheutti massiivisen ruokapula, noin 30 prosenttia swazimaalaisista tarvitsee apua.  Suomen Punainen Risti jakaa käteisavustusta EU:n komission humanitaarisen avun (ECHO) rahoituksella. 

 

Suomen Punaisen Ristin tuki Swazimaahan

2019: Ruokaturvaoperaatio, käteisavustus (UM)

2018: Ruokaturvaoperaatio, käteisavustus (EU)
Kansallisen yhdistyksen kehittäminen (SPR)

2017: Ruokaturvaoperaatio, käteisavustus (EU)
Kansallisen yhdistyksen kehittäminen (SPR)

2016: Käteisavustus, ruokaturvaoperaatio (ECHO)
Ruokaturvan parantaminen (UM)

2015: Ruokaturvan parantaminen (UM)
Swazimaan Punaisen Ristin järjestökehityksen tukeminen

2014: Ruokaturvan parantaminen (UM)
Swazimaan Punaisen Ristin järjestökehityksen tukeminen

2013: Ruokaturvan parantaminen (UM)
Swazimaan Punaisen Ristin järjestökehityksen tukeminen

2012: Ruokaturvan parantaminen (UM)
Swazimaan Punaiselle Ristille hankkeen toteuttamistukea.

2011: Ruokaturvan parantaminen (UM)
Swazimaan Punaiselle Ristille hankkeen toteuttamistukea

2010: Ruokaturvan parantaminen (UM)
Ruokaturva- ja hiv/aids-hanke (EU, UM)
Swazimaan Punaiselle Ristille hankkeen toteuttamistukea

2009: Ruokaturvan parantaminen (UM)
Aids-potilaiden kotihoidon kehittäminen (UM)
Ruokaturva- ja hiv/aids-hanke (EU, UM)
Swazimaan Punaiselle Ristille hankkeen toteuttamistukea.

2008: Ruokaturvan parantaminen (UM).
Eteläisen Afrikan tulva-apuoperaatio (UM).
Ruokaturva- ja hiv/aids-hanke (EU, UM)
Swazimaan Punaiselle Ristille hankkeen toteuttamistukea.

2007: Ruokaturvan parantaminen (UM).
Aids-potilaiden kotihoidon kehittäminen (UM).
Ruokaturva- ja hiv/aids-hanke (EU, UM)
Swazimaan Punaiselle Ristille hankkeen toteuttamistukea