Kuivuus

Lue lisää työstämme maailmalla

Kuivuus on salakavala ilmiö, joka tekee tuhoaan asteittain ja ajan kanssa.

Vuosia jatkunut kuivuus vaikuttaa maatalouteen ja veden saantiin hyvin tuhoisalla tavalla. Seurauksena tulee lukuisia vitsauksia: nälänhätää, aliravitsemusta, epidemioita ja siirtolaisvirtoja.

Yhteisöt saattavat pärjätä muutaman sadon menetyksen yli varastoilla ja vaihdannaisverkostoilla. Tilanne laukeaa viimeistään silloin, kun varastot ovat tyhjät ja varallisuus tyystin loppu eli edellytykset elämälle ovat nääntyneet.

Kuivuuskriisien aikaan Punainen Ristin ja Punainen Puolikuu asettaa ensisijalle ravinnon, puhtaan veden ja hygienian, perusterveydenhuollon takaamisen ihmisille. Pidempikestoisilla hankkeilla voidaan vähentää kuivuuskausien aikaansaamaa haavoittuvaisuutta parantamalla yhteisöjen ruokaturvaa.

Esimerkkejä Punaisen Ristin kuivuutta ehkäisevistä toimenpiteistä:

  • siementen, lannoitteiden ja työkalujen jakaminen
  • kastelujärjestelmien suunnittelu
  • rehujen jakaminen
  • vihannesviljely-, siipikarja- ja kalalampiprojektien tukeminen
  • karjatilallisten tukeminen karjan siirrossa laidunmaille
  • sen pohtiminen, miten omia tulonlähteitä voisi monipuolistaa
  • ammatillisen kouluttautumisen tukeminen, ja sitä kautta elinkeinon hankkimisen helpottaminen.

Aavikoituminen

Aavikoituminen tekee maasta viljelyskelvotonta.

Satojen menetyksestä seuraa ruokapulaa, aliravitsemusta, nälänhätää ja epidemioita, sillä aliravittujen ihmisten vastustuskyky laskee. Myös vesipula lisää epidemioita.

Väestö lähtee liikkeelle. Monet pyrkivät kaupunkiin etsimään elantoa, hallitsematon muuttoliike tuo usein mukanaan epidemioita.  Yhteisöjen välillä syntyy kilpailua maasta ja vedestä.

Aavikoituminen seuraa, kun maaperä kuivuu ja rappeutuu niin, ettei maa pysty palauttamaan ja ylläpitämään ekosysteemejään. Liian intensiivisen maanviljelyn, liikalaiduntamisen ja metsäkadon seurauksena maaperä menettää kykynsä palautua kuivien jaksojen jälkeen ylläpitämään ekosysteemejä. Paljas maa on erittäin herkkä eroosiolle.