Tulvat ja syöksytulvat

Patojen romahdus

Romahdus voi seurata maanjäristystä, sen voi aiheuttaa rakennevika, kaivos- tai öljynporausalueen läheisyys. Maasta tehdyt padot saattavat romahtaa rankkasateiden seurauksesta.

Patojen pettäessä suuri vesimäärä peittää alleen kaiken aiheuttaen pahaa vahinkoa ja kuolemaa.

Tulviin voidaan yleensä varautua etukäteen, paitsi syöksytulviin.

Tulvien seurauksena asuintaloja, muita rakennuksia ja omaisuutta tuhoutuu.  Satoja menetetään ja karjaa kuolee. Usein tulvat aiheuttavat myös kuolonuhreja.

Syöksytulviin on niiden yllättävyyden ja suuren volyymin vuoksi vaikea varautua. Ihmisille jää vain vähän aikaa pakenemiseen sekä ruuan ja muun tarpeellisen mukaan ottamiseen.

Punaisen Ristin vapaaehtoisilla on tärkeä rooli ihmisten evakuoinnissa sekä heidän omaisuutensa ja elinkeinonsa turvaamisessa.

Tulvakriiseissä avun koordinointi on poikkeuksellisen vaativaa: logistiikan, kuljetusten ja avunjakelun organisointi on monimutkaista suurella veden peittämällä alueella, jonka infrastruktuuri on usein pahoin vaurioitunut.

Tulvakatastrofeissa on yleensä kaksi vaihetta:

  • Ensimmäisessä vaiheessa ihmiset pakenevat korkealle turvalliseen paikkaan karjan ja muiden eläinten kanssa. Juomakelpoista vettä on vaikea löytää ja sanitaatiota ei ole.
  • Toisen vaiheen aikana ihmiset muuttavat takaisin koteihinsa. Kaivot ja vesijärjestelmät ovat tuhoutuneet, ja kolera-, malaria-, dengue-kuumeriski kasvaa muutaman viikon jälkeen.

Punainen Risti auttaa kaikissa vaiheissa

Punainen Risti auttaa tulva-alueilla pelastamalla ja evakuoimalla ihmisiä sekä järjestämällä heille väliaikaisia suojia, puhdasta vettä sekä sanitaatiomahdollisuuden. Alueella organisoidaan ruuanjakelu ja perusterveydenhuolto, täydennetään lääkevarannot ja tuodaan tarvittaessa liikkuvia klinikoita.

Koska ihmiset ovat usein menettäneet kotinsa ja elinkeinonsa tulvan seurauksena, tukee Punainen Risti turvallisen elinympäristön rakentamista. Tällaisessa ympäristössä ihmiset voivat varautua tuleviin luonnononnettomuuksiin mahdollisimman monipuolisesti.