Vändagens morgonsamlingar

I år firar vi vändagen för trettionde gången i Finland. Under vändagen vill Finlands Röda Kors påminna om medmänsklighet och om att stå på de svagas sida. Upp till en femtedel av barn och ungdomar i Finland har upplevt ensamhet i något skede av livet. Morgonsamlingarna får oss att fundera över ensamhet och vad var och en av oss kan göra för att minska den.