Osaa auttaa, osaa pelastaa -taitorata

Oppilaalla alkaa vuotaa verta nenästä, toinen saa haavan käteensä. Osaatko antaa ensiapua, osaavatko oppilaanne? Nyt on loistava tilaisuus parantaa kaikkien taitoja helposti toteutettavan Osaa auttaa, osaa pelastaa -taitoradan avulla.

Osaa auttaa, osaa pelastaa -taitoradan voi koota seuraavista rasteista:

 • Arki kunnossa -lista
 • Ensiapulaukku tutuksi!
 • Avaa hengitystiet
 • Nenäverenvuodon tyrehdyttäminen
 • Kämmenessä olevan haavan ensiapu
 • Ensiapu, kun vieras esine on hengitysteissä.

 
Miten rata toteutetaan?

 • Valitkaa rasteista haluamanne.
 • Kutakin rastia varten on valmis seloste ja kuvallinen toimintaohje (liitteenä ja tulostettavissa tämän sivun lopussa).
 • Ohjeistakaa oppilaat rasteilla toimimisesta ja suoritusjärjestyksestä.
 • Rasteja toteuttamassa on hyvä olla yksi aikuinen/rasti, jolloin joka rastilla voi olla 3-6 oppilasta samaan aikaan.

Mitä tarvitaan?

 • Arki kunnossa -lista (liitteenä sivun lopussa)
 • Perusensiapulaukku
 • Kuvalliset rastiselosteet ja toimintaohjeet tulostettuina (liitteenä sivun lopussa)
 • Joustosiderullia
 • Makuualustoja
 • Muutama pöytä

 

Taitoradan rastit -ohjeita opettajalle

Arki kunnossa -lista

 • A4-kokoisella tulostettavalla tarkistuslistalla on kodin ja arjen turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä.
 • Taustapuolella on turvataulu, jonka voi laittaa seinälle.
 • Pyydä oppilaita täyttämään lista. Listan avulla voi myös keskustella arjen turvallisuuteen liittyvistä asioista. Lapset voivat myös viedä listan kotiin ja täyttää sen yhdessä vanhempien kanssa.

Avaa hengitystiet

 • Kerro, että pienellä toimenpiteellä voit pelastaa autettavan. Tällä rastilla harjoitellaan itsellä, miten helposti hengitystiet voi avata heräämättömältä henkilöltä.
 • Näytä oppilaille rastiselostetta, jossa henkilö on pää painuksissa.
 • Pyydä oppilaita painamaan päänsä alas ja avaamaan omat hengitystiensä toimintaohjeen mukaisesti.
 • Näytä toimintaohjekorttia, jossa hengitystiet avataan.
 • Kerro, että autokolarissa kuolleista 40 prosenttia kuolee siihen, ettei kukaan avaa ajoissa heidän hengitysteitään, kun he ovat tajuttomina.

Ensiapulaukun sisältö tutuksi

 • Avaa ensiapulaukku ja kerro oppilaille, että olet esittelemässä ensiapulaukun sisältöä.
 • Pyydä oppilaita etsimään laukusta turvavyöleikkuri. Turvavyöleikkuri on valkoinen terällinen esine.
 • Kysy heiltä, missä sitä kannattaa säilyttää autossa.
 • Oikea vastaus on: Turvavyöleikkuri kannattaa pitää autossa sellaisessa paikassa, että se on ajajan käden ulottuvilla, jos jotain sattuu, esimerkiksi aurinkolipassa.
  - Turvavyö lukkiutuu, jos sitä repäistään nopeasti, vaikka äkkijarrutuksen seurauksena.
  - Turvavyöleikkurilla katkaiset turvavyön turvallisesti rullakelan juuresta, oven puolelta. Sitten pääset tarvittaessa nousemaan ulos autosta ja mahdollisesti auttamaan muita.
 • Pyydä oppilaita etsimään laukusta myös suojapeite. Kun he löytävät sen, kysy mihin suojapeitettä voisi käyttää.
 • Suojapeitettä voi käyttää lämpimänä pitämiseen, loukkaantuneen kantamiseen, sadesuojana tai hätälaavuna.

Nenäverenvuodon tyrehdyttäminen

 • Näytä oppilaille rastiselostetta, missä on kuva nenäverenvuodosta.
 • Pyydä heistä yhtä lukemaan kuvallinen toimintaohje ääneen.
 • Pyydä muita kuuntelemaan ohjeita ja toimimaan niiden mukaisesti
 • Nenäverenvuodossa etukumara asento estää veren valumisen mahalaukkuun tai hengitysteihin. Tarpeeksi pitkä vuotavan sieraimen painaminen antaa aikaa veren hyytymiseen, ruven muodostumiseen.

Kämmenessä olevan haavan ensiapu

 • Näytä oppilaille rastiselostetta, missä on kuva haavasta kädessä.
 • Pyydä yhtä oppilasta lukemaan kuvallinen toimintaohje ääneen.
 • Pyydä muita kuuntelemaan ohjeita ja sitomaan pareittain toisen käteen paineside.
 • Painesiteen sitomisessa tärkeintä on, että verenvuoto tyrehtyy, mutta side ei kiristä niin paljoa, että sormet alkavat puutua.
 • Lääkäriin tulee hakeutua viipymättä, mikäli haava on syvä, vuotava tai likainen.Haavan ulkonäöstä ei aina voi päätellä, onko syvemmälle kudoksiin syntynyt vaurioita.
 • Pienet haavat voi hoitaa kotona, mutta ne tulee muistaa puhdistaa.

Ensiapu, kun vieras esine on hengitysteissä

 • Näytä oppilaille rastiselostetta, missä on kuva kaulaansa pitävästä naisesta.
 • Pyydä yhtä oppilasta lukemaan kuvallinen toimintaohje ääneen.
 • Pyydä muita kuuntelemaan ohjeita ja harjoittelemaan pareittain ensiavun antamista.
 • Huomio! Harjoituksessa ei saa lyödä toista, eikä Heimlichin otetta saa harjoitella.