OIL SPILL -hanke – Suomen Punainen Risti

Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti
Kuvaaja: Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti

Suomen Punainen Risti on partnerina OIL SPILL – Enhancing oil spill response capability -hankkeessa, jonka tavoitteena on parantaa öljyonnettomuuksiin varautumista Itämeren alueella.

OIL SPILL -hanke on Turun yliopiston koordinoima ja Interreg BSR -ohjelman rahoittama. Hankkeessa on mukana 13 partneria kuudesta Itämeren alueen valtiosta: Suomi, Ruotsi, Tanska, Viro, Latvia ja Liettua.
 
Suomesta mukana ovat Suomen Punaisen Ristin  ja pääpartneri Turun yliopiston lisäksi Varsinais-Suomen pelastuslaitos, Neste Oyj ja Suomen ympäristökeskus SYKE.
 
Suomen Punaisen Ristin osalta pääpainona on kansallisen vapaaehtoisten rantatorjuntavalmiuden kehittäminen. 2,5 vuotta (kesäkuun 2021 loppuun) kestävässä hankkeessa jatketaan Vapaaehtoiset öljyntorjunnassa -hankkeiden työtä.
 

Yhteistyöllä toimintamalli kuntoon ja käytäntöön

Suomen Punaisen Ristin hanketyötä johdetaan keskustoimistolta Helsingistä valmiuden yksiköstä. Punainen Risti tekee hankkeessa yhteistyötä tiiviisti muiden järjestöjen, kuten WWF Suomen kanssa, ja suunnittelee hankkeeseen liittyvät koulutukset ja harjoitukset yhteistyössä järjestöjen ja viranomaisten kanssa.
 
Hankkeen tuloksina odotetaan Punaisen Ristin osalta rantatorjuntaan osallistuvien vapaaehtoisten määrän kasvua, Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) järjestöjen ja viranomaisten välisten roolien, tehtävien ja johtamisen selkiytymistä sekä edellisissä hankkeissa luodun rantatorjunnan yhteistyömallin jalkautumista käytäntöön. Tämä edellyttää suunnitelmallista yhteistyötä alueellisten pelastuslaitosten kanssa.
 
Varsinais-Suomi toimii hankkeessa pilottialueena, mistä käsin hyviä käytäntöjä jaetaan valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Hankkeen aikana tuetaan myös olemassa olevien alueellisten Vapepa-öljyntorjuntatyöryhmien toimintaa ja uusien ryhmien syntyä piirien kiinnostuksen mukaan.
 
Tavoitteena on, että yhteistyömallia voidaan hyödyntää hankkeen jälkeen paitsi rantatorjunnassa niin myös muissa suuronnettomuuksissa.
 
Lisätietoa OIL SPILL -hankkeesta: Heta Hyvärinen, hankesuunnittelija, puh. 040 191 3393, sähköposti: [email protected]