Ensiavun kouluttajille

Punainen Risti Ensiapu
Kuvaaja: Punainen Risti Ensiapu

Ensiavun kouluttajakoulutus (ETK- / HEK-koulutus) on terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettua ammatillista koulutusta.

Koulutus antaa valmiudet ja pätevyyden toimia Punaisen Ristin ensiavun koulutusohjelmien mukaisten ensiapukurssien kouluttajana sekä Punaisen Ristin tarjoamissa koulutustehtävissä.

Lisää tietoa Punaisen Ristin ensiapukouluttajien koulutusohjelmista löydät verkkosivulta www.ensiavunkouluttajat.fi

Punainen Risti Ensiapu

Suomen Punaisen Ristin (SPR) ensiavun ja terveystiedon kouluttajakoulutus (ETK) on sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja lääkäreille tarkoitettua ammatillista lisäkoulutusta.

Punainen Risti Ensiapu

Suomen Punaisen Ristin (SPR) hätäensiavun kouluttajakoulutus (HEK) on terveydenhuollon ammattihenkilöille suunnattua ammatillista lisäkoulutusta.

Punainen Risti Ensiapu

Punaisen Ristin ensiavun koulutusohjelmien kouluttajapätevyyden säilyminen edellyttää, että kouluttaja noudattaa ensiavun koulutuksen toteutusohjetta ja kouluttaa voimassa olevien ensiapuohjeiden mukaisesti

Punainen Risti Ensiapu

Auttaminen liikenneonnettomuudessa -kouluttajakoulutus on Suomen Punaisen Ristin suunnittelemaa ja toteuttamaa, liikenneopettajille tarkoitettua lisäkoulutusta.