Ensiavun kouluttajille

Punainen Risti Ensiapu
Kuvaaja: Punainen Risti Ensiapu

Ensiavun kouluttajakoulutus (ETK / HEK-koulutus) on terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettua ammatillista koulutusta.

Koulutus antaa valmiudet ja oikeuden toimia Punaisen Ristin koulutusohjelmien kouluttajana sekä Punaisen Ristin tarjoamissa koulutustehtävissä. Kouluttajapätevyyden saaminen ja ylläpitäminen edellyttää, että kouluttaja sitoutuu noudattamaan Punaisen Ristin  ensiavun ja terveystiedon koulutusohjelmien toteutusohjetta ja

  • osallistuu kolmen vuoden välein Punainen Risti Ensiavun järjestämään ensiavun kouluttajien täydennyskoulutukseen.
  • täyttää sähköisen kurssi-ilmoituslomakkeen ensiapukurssin jälkeen, lomake Punaisen Ristin RedNetin kouluttajasivuilla.
  • ylläpitää aktiivisesti ammatillista osaamistaan liittyen ensiavun ja terveystiedon kouluttamiseen.

Ensiavun kouluttajasivut sijaitsevat verkkosivustoillamme RedNetissä, osoitteessa http://rednet.punainenristi.fi/Ensiavun_kouluttajat

RedNet on Punaisen Ristin yhteisösivusto sekä materiaalipankki, jota käyttävät niin vapaaehtoistoiminnassa mukana olevat, kuin koulutuksen parissa työskentelevät ensiavun kouluttajat.

Käyttäjätiliä luotaessa on rasitettava kohta ”Hyväksy Käyttöehdot ja vapaaehtoissopimus” jotta sivuille rekisteröityminen onnistuu ja käyttäjätunnukset voidaan luoda.

RedNetissä toimivat tuhannet Punaisen Ristin vapaaehtoiset, joten asiat on ilmaistu em. kohderyhmää silmällä pitäen. Samaa reittiä päästään kuitenkin Ensiavun kouluttaja -ryhmään.

Sivun ylälaidassa lukee ”Rednet – Punaisen Ristin sivusto vapaaehtoisille” sekä Ensiavun kouluttajat -ryhmään liittyminen tapahtuu kohdan ”klikkaa tästä osaston vapaaehtoiseksi” kautta. Osastolla tarkoitetaan tässä tilanteessa Ensiavun kouluttajat -ryhmää ja vapaaehtoisella eri toimijoita.

Toivomme, että RedNet innostaa sinua tutustumaan myös muuhun Punaisen Ristin toimintaan.

Tärkeintä on että jokainen

  • luo itselleen omat käyttäjätunnukset RedNetiin.
  • täyttää tietonsa omaan profiiliin (nimi, syntymäaika, osoite, puhelin).
  • käy kirjautumassa ryhmään Ensiavun kouluttajat.
  • sekä kirjautuu tarvittaessa muihin haluamiinsa ryhmiin.

Tarkemmat ohjeet alla olevassa liitteessä.

Punainen Risti Ensiapu

Suomen Punaisen Ristin (SPR) ensiavun ja terveystiedon kouluttajakoulutus (ETK) on sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja lääkäreille tarkoitettua ammatillista lisäkoulutusta.

Punainen Risti Ensiapu

Suomen Punaisen Ristin (SPR) hätäensiavun kouluttajakoulutus (HEK) on terveydenhuollon ammattihenkilöille suunnattua ammatillista lisäkoulutusta.

Punainen Risti Ensiapu

Punaisen Ristin ensiavun koulutusohjelmien kouluttajaoikeuden säilyminen edellyttää, että kouluttaja noudattaa ensiavun koulutuksen toteutusohjetta ja kouluttaa voimassa olevien ensiapuohjeiden mukaisesti

Punainen Risti Ensiapu

Auttaminen liikenneonnettomuudessa -kouluttajakoulutus on Suomen Punaisen Ristin suunnittelemaa ja toteuttamaa, liikenneopettajille tarkoitettua lisäkoulutusta.