Liikenneturvallisuus

Tatu Blomqvist
Kuvaaja: Tatu Blomqvist

Suomen Punainen Risti järjestää Ensiaputaito turvaksi tielle -teemalla Tielläliikkujan ensiapukursseja eri puolilla maata. Kurssi materiaaleineen on osallistujille maksuton.

Ensiaputaito. Turvaksi tielle. Nyt maksutta.  

Toteutamme Ensiaputaito turvaksi tielle -ensiapukurssit 1.8.2014 – 31.7.2015 kunkin kuukauden ensimmäisenä lauantaina (ellei se ole virallinen pyhä- tai vapaapäivä).

Kursseja pidetään Turussa, Oulussa, Kouvolassa, Mikkelissä, Helsingissä, Porissa, Hämeen piirin alueella, Joensuussa ja Jyväskylässä. Kurssi materiaaleineen on osallistujille maksuton.Tarkempaa tietoa kurssiajankohdista ja -paikoista löydät kurssi- ja tapahtumakalenterista tai kurssipaikkakunnan piiritoimistosta/paikallisosastosta.

Tielläliikkujan ensiapukurssin tavoitteet

 • Mahdollisimman moni suomalainen voi osallistua maksuttomaan, turvallisen tielläliikkumisen teemalla räätälöityyn ensiapukoulutukseen.
 • Kurssin suorittaneella on valmius tarvittavan ensiavun antamiseen ja hän edistää omalta osaltaan turvallista liikennekulttuuria.
 • Koulutukseen voi osallistua koko perhe.

Tielläliikkujan ensiapukurssin suorittaneet tietävät

 • miten onnettomuudesta suoritetaan nopea tilannearvio
 • miten hälytetään lisäapua 112:sta
 • miten auttaminen aloitetaan ja mitkä ovat henkeä pelastavat ensiaputoimenpiteet liikenneonnettomuudessa.
 • miten muita tielläliikkujia varoitetaan onnettomuudesta
 • miten auttaja huomioi oman turvallisuutensa onnettomuustilanteessa

Näin toteutamme koulutuksen

 • Tielläliikkujan ensiapukurssi on tietoa ja taitoa kartuttava toiminnallinen koulutus, jossa harjoitellaan ensiaputaitoja.
 • Harjoitusten avulla osallistujat oppivat yksinkertaiset auttamistoimenpiteet liikenneonnettomuudessa ja saavat rohkeutta toimia auttajina.
 • Koulutuksessa pohditaan myös yleisesti liikenneturvallisuutta edistäviä tekijöitä yksilön ja yhteisön näkökulmista.
 • Tuotamme nettisivuillemme lisäksi Tielläliikkujan ensiapukurssin, jossa ensiaputietoutta voi kerrata ja harjoitella itselle sopivana ajankohtana.
 • Kurssilaiset saavat mukaansa hätäensiapuohjeet ja tarran autoon tai polkupyörään kiinnitettäväksi joka toimii tielläliikkujan ensiaputodistuksena.

Kouluttajina toimivat terveydenhuollon ammattihenkilöt, joilla on SPR:n ensiavun ja terveystiedon kouluttajapätevyys (ETK) tai SPR:n hätäensiavun kouluttajapätevyys (HEK).

Suomen Punaisen Ristin ammattikuljettajien jatkokoulutusohjelmat, jotka on hyväksytty Liikenteen turvallisuuslaitoksen (Trafi) järjestelmään sekä ohjeet ensiapukurssien ja ammattipätevyyskurssien nimikkeiden käytöstä.Katso tarkempi kuvaus kursseista.Hae sopiva koulutus kurssikalenterista.
LiiteKoko
Image icon rekka.jpg312.17 KB