Liikenneturvallisuus

Tatu Blomqvist
Kuvaaja: Tatu Blomqvist

Suomen Punainen Risti järjestää Ensiaputaito turvaksi tielle -teemalla Tielläliikkujan ensiapukursseja eri puolilla maata. Kurssi materiaaleineen on osallistujille maksuton.

Ensiaputaito. Turvaksi tielle. Nyt maksutta.  

Toteutamme Ensiaputaito turvaksi tielle -ensiapukurssit 1.8.2014 – 31.7.2015 kunkin kuukauden ensimmäisenä lauantaina (ellei se ole virallinen pyhä- tai vapaapäivä).

Kursseja pidetään Turussa, Oulussa, Kouvolassa, Mikkelissä, Helsingissä, Porissa, Hämeen piirin alueella, Joensuussa ja Jyväskylässä. Kurssi materiaaleineen on osallistujille maksuton.Tarkempaa tietoa kurssiajankohdista ja -paikoista löydät kurssi- ja tapahtumakalenterista tai kurssipaikkakunnan piiritoimistosta/paikallisosastosta.

Tielläliikkujan ensiapukurssin tavoitteet

 • Mahdollisimman moni suomalainen voi osallistua maksuttomaan, turvallisen tielläliikkumisen teemalla räätälöityyn ensiapukoulutukseen.
 • Kurssin suorittaneella on valmius tarvittavan ensiavun antamiseen ja hän edistää omalta osaltaan turvallista liikennekulttuuria.
 • Koulutukseen voi osallistua koko perhe.

Tielläliikkujan ensiapukurssin suorittaneet tietävät

 • miten onnettomuudesta suoritetaan nopea tilannearvio
 • miten hälytetään lisäapua 112:sta
 • miten auttaminen aloitetaan ja mitkä ovat henkeä pelastavat ensiaputoimenpiteet liikenneonnettomuudessa.
 • miten muita tielläliikkujia varoitetaan onnettomuudesta
 • miten auttaja huomioi oman turvallisuutensa onnettomuustilanteessa

Näin toteutamme koulutuksen

 • Tielläliikkujan ensiapukurssi on tietoa ja taitoa kartuttava toiminnallinen koulutus, jossa harjoitellaan ensiaputaitoja.
 • Harjoitusten avulla osallistujat oppivat yksinkertaiset auttamistoimenpiteet liikenneonnettomuudessa ja saavat rohkeutta toimia auttajina.
 • Koulutuksessa pohditaan myös yleisesti liikenneturvallisuutta edistäviä tekijöitä yksilön ja yhteisön näkökulmista.
 • Tuotamme nettisivuillemme lisäksi Tielläliikkujan ensiapukurssin, jossa ensiaputietoutta voi kerrata ja harjoitella itselle sopivana ajankohtana.
 • Kurssilaiset saavat mukaansa hätäensiapuohjeet ja tarran autoon tai polkupyörään kiinnitettäväksi joka toimii tielläliikkujan ensiaputodistuksena.

Kouluttajina toimivat terveydenhuollon ammattihenkilöt, joilla on SPR:n ensiavun ja terveystiedon kouluttajapätevyys (ETK) tai SPR:n hätäensiavun kouluttajapätevyys (HEK).