Finlands Röda Kors

Hungerdagsinsamlingen
Fotograf: Marjaana Malkamäki / Suomen Punainen Risti

Finlands Röda Kors, FRK, hjälper när olyckor och kriser inträffar i Finland och utomlands. Vi uppmuntrar människor att ta hand om varandra och sin säkerhet och stå upp för de svaga.  

Om även du vill göra världen mer mänsklig, kom med som frivillig, medlem eller bidragsgivare. Även på vår webbplats finns mycket information och stöd.

Om du vill hjälpa oss att utveckla vår förnyade webbplats, vänligen skicka respons.

Hjärtligt välkommen!

Vi genomför Hungerdagen tillsammans.
Vi stöder varandra. Alltid.
Hjälpens kedja-reflex finns nu till salu!
Bli en del av hjälpkedjan
Röda Korset sänder ett fältsjukhus till Haiti
Hjälp till jordbävningsoffren
Så här hjälper frivilliga under coronakrisen
”Det kändes naturligt att gå med som frivillig”
En vän är livets krydda
”Jag har fått en ny människa i mitt liv”
Röda Korsets verksamhet styrs av sju principer.
Röda Korsets principer

Nyheter

Tavastlands distrikt har gjort brottsanmälan – det är inte fråga om donerade medel
Röda Korsets Tavastlands distrikt har gjort brottsanmälan om försvunna medel
Röda Korsets fältsjukhus inleder sin verksamhet i Haiti
Röda Korsets fältsjukhus inleder sin verksamhet i Haiti – Röda Korsets Hungerdagsinsamling förkovrar katastroffonden för att hjälpa människor
Röda Korset hjälper människorna som kommer från Afghanistan till Finland
Röda Korset hjälper människorna som kommer från Afghanistan till Finland
Välkommen som frivillig
Bli frivillig
Första hjälpen
Första hjälpen
Sök hjälp och stöd
Sök hjälp och stöd
YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
Med hjälp av frivilliga och bidragsgivare har Röda Korset kunnat hjälpa tusentals människor under coronakrisen. Ett varmt tack för hjälpen. Video: Finlands Röda Kors
YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
Att hjälpa de mest utsatta har varit Finlands Röda Kors viktigaste uppgift ända sedan organisationen föddes. Röda Korset har under olika tider svarat mot behovet av hjälp i Finland och utomlands på många olika sätt. Video: Finlands Röda Kors
Bli medlem
Bli medlem
Coronavirus – Finlands Röda Kors
Coronavirus
Vad gör Röda Korset?
Vårt arbete