Humanitaarisen oikeuden jatkokurssi

19.5.2018 9:30 - 20.5.2018 15:00
Jatkokurssilla syvennetään peruskurssilla saatua tietoa humanitaarisesta oikeudesta ja Punaisesta Rististä, näkökulmana on erityisesti perheiden asema konfliktissa.
Sijainti:
Vaaskiventie 10, 90510, Oulu
Tapahtuman tyyppi: 
  • Kurssit ja koulutukset
Hinta: 
15 e jäsenille, 30 ei-jäsenille
Järjestäjä: 
Punainen Risti Oulun piiri

 

Kurssi koostuu lauantain koulutuspäivästä sekä sunnuntain käytännön rasteista.  Kouluttajina toimivat Jarno Laakso ja Jouko Lehti.

Sodan oikeussäännöt suojelevat niitä, jotka eivät osallistu sodankäyntiin. Oikeussääntöjen ydinajatuksena on, että sotatoimet voi suunnata vain sotilaallisiin kohteisiin. Kansainvälinen yhteisö on valtuuttanut Punaisen Ristin suojelemaan ja auttamaan sodan jalkoihin jääneitä siviilejä, sotavankeja ja haavoittuneita sotilaita. Tämä mandaatti on kirjattu Geneven sopimuksiin.

Kampanjat