Pekka Mononen

Pekka Mononen
Kuvaaja: Pekka Mononen
Avustustyöntekijä, Venäjä
Se oli haastavin ja seikkailullisin työkokemus, jonka yksi mies voi kokea.

Venäjän talous kärsi 1990-luvun lopussa, kun ruplan arvo romahti nopeasti. Hätä oli kaikkein suurin kansan heikompiosaisten keskuudessa.

Avustusta erityisryhmille

Suomen Punainen Risti toimitti talouskriisin puhjettua yksineläville vanhuksille ruoka-apua sekä tarvikkeita paikallisiin sairaaloihin. Hanketta tuki Eurooppan komission humanitaarisen avun toimisto.

Avustuksen kohdentamiseen vanhuksille vaikutti paikallisen Karjalan Punaisen Ristin tekemä äänestys, jonka mukaan juuri vanhukset jäävät usein avustusten ulottumattomiin. Viranomaiset toimittivat avustusoperaatiolle tiedot kaikkein huonoimmassa asemassa olevista vanhuksista.

- Ruoka-apu herätti alueella suurta huomiota. Niin media kuin paikalliset päättäjätkin olivat kovin kiinnostuneita kyseisestä operaatiosta. Olimme usein paikallisessa televisiossa avustuksia jakaessamme, kertoo hankkeessa mukana ollut suomalainen Pekka Mononen.

Yhteensä ruoka-apua jaettiin neljän kuukauden aikana vuosina 1999–2000 kaksikymmentäkuusi rekkalastillista. Elintarvikkeet avustuspaketteihin hankittiin paikan päältä.

Apu meni tarpeeseen

Talousromahduksen jälkimainingeissa tehty ruplan devalvaatio paransi Venäjän teollisuuden kilpailukykyä, mutta köyhdytti kansaa. Vanhukset olivatkin hyvin kiitollisia saamastaan avusta.

- Sain kiitoskirjeitä ja diplomeja vanhuksilta, jotka olivat jääneet paitsi kaikista muista avustuksista. Toisaalta sain myös vastata niihin puheluihin miksi yhä suuri määrä eläkeläisiä jäi ilman avustusta, Mononen muistelee.

Karjalan Punaisen Ristin piirit työntekijöineen ja vapaaehtoisineen olivat suuressa roolissa ruoka-apua jaettaessa. Heidän toimintansa saakin kiitosta Monoselta, joka muistelee operaatiota lämmöllä.

- Se oli haastavin ja seikkailullisin työkokemus, jonka yksi mies voi kokea. Parhaiten mieleen on jäänyt hyvä yhteistyö, jonka avulla operaatio vietiin onnistuneesti päätökseensä.

Paikallisen Punaisen Ristin kanssa yhteistyössä toteutetulla projektilla oli vaikutusta alueen huono-osaisten vanhusten selviämiseen vaikeana aikana.

- Samalla paikallisen Punaisen Ristin toiminta sai näkyvyyttä ja kehittyi. Myös sanoma Euroopan Unionista humanitaarisen avun antajana välittyi vahvasti median kautta, Mononen toteaa.