Punaisen ristin tunnus

Yhteenveto 160 merkkiä

Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoiset toimivat oman paikkakuntansa paikallisosastossa. Osastoja on yhteensä yli 500.

Kahdentoista piiritoimiston työntekijät tukevat osastojen vapaaehtoisia. Piirit järjestävät oman alueensa vapaaehtoisille koulutuksia ja tapahtumia, joissa vapaaehtoiset jakavat kokemuksia, oppivat uusia taitoja ja saavat uutta intoa vapaaehtoistoimintaan.

Koko maan vapaaehtoistoimintaa ja Punaisen Ristin auttamistyötä koordinoi keskustoimisto. Sen vastuulla on järjestön toiminnan kehittäminen, viranomaisyhteistyö, valtakunnalliset kampanjat, kuten Nälkäpäivä, ja kansainvälinen avustustyö. Lisäksi keskustoimisto vastaa Punaisen Ristin kannanotoista ja pyrkii edistämään järjestön arvoja suomalaisessa päätöksenteossa.

Väliotsikko

Ylintä päätäntävaltaa käyttää jäsenistön valitsema yleiskokous, joka kokoontuu joka kolmas vuosi. Yleiskokouksessa järjestölle valitaan hallitus ja muut luottamuselimet, jotka johtavat järjestön toimintaa.

  • Puheenjohtaja (2008-): Erkki Liikanen
  • Pääsihteeri (2004-):Kristiina Kumpula