Katastrofin aikaan

Ari Räsänen
Kuvaaja: Ari Räsänen

Suomen Punaisen Ristin erityisvahvuus on kyky toimittaa humanitaarista apua nopeasti, tehokkaasti ja korkeatasoisesti.

Lue lisää työstämme maailmalla

Klo 00:30

Maa järisee 7,2 voimakkuudella Richterin asteikolla mitattuna. Maanjäristyksen keskus on kymmenen kilometrin syvyydessä, 15 kilometrin päässä yli miljoonan asukkaan pääkaupungista.

Klo 01:00

Katastrofin runteleman maan Punainen Risti aloittaa välittömästi etsintä- ja pelastustyöt yhteistyössä paikallisten viranomaisten kanssa. Osastot kartoittavat vahinkoja keskustoimiston koordinoimana. Katastrofitilanteita varten koulutettujen vapaaehtoisten apu on korvaamatonta.

Klo 03:00

Kansainvälisten uutistoimistojen viestit suurkatastrofista tavoittavat Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen avun johtajan. Hän kutsuu välittömästi katastrofiavun avainhenkilöt puhelinpalaveriin.

Klo 04:00

Tilanne on kaoottinen. On selvää, ettei paikallinen Punainen Risti pärjää ilman ulkopuolista apua. Kansallinen yhdistys tekee avunpyynnön kansainvälisen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liitolle.

Alueen Punaisen Ristin vyöhyketoimisto tukee kansallisen yhdistyksen ja Genevessä sijaitsevan Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälisen liiton välistä raportointiyhteyttä.

Klo 04:15

Suomen Punaisen Ristin puhelinpalaveri: ensimmäinen arvio SPR:n auttamisvalmiudesta tehdään keskellä yötä. Avustusoperaation valmistelut aloitetaan välittömästi, vaikka virallinen avunpyyntö ei ole vielä saapunut. Varastolistoja käydään läpi, selvitetään lähimpien lentokenttien sijainnit kohteessa ja satelliittipuhelimien akut laitetaan lataukseen.

Klo 04:30

Genevestä saapuu tieto virallisesta avunpyynnöstä ja lyhyt tilannetiedote. Maanjäristyksen vaikutusalueella asuu 3,5 miljoonaa ihmistä. Tuho on valtava.

Kansallisia yhdistyksiä pyydetään informoimaan auttamisvalmiudestaan. Heti ensimmäisessä vaiheessa tarvitaan katastrofivalmiusyksiköt avunjakeluun, logistiikkaan sekä liikkuvaan klinikkaan.

klo 05:00

Samaan aikaan SPR:n keskustoimistolla kokoontuu katastrofivalmiusyksikkökoordinaattorin koolle kutsuma työryhmä, jossa on mukana tuhoalueen kansainvälisen avun suunnittelija, kansainvälisen henkilöavun koordinaattori, logistiikkakeskuksen edustaja, EU-asioiden neuvonantaja, talouskontrolleri, SPR:n tiedottaja sekä SPR:n varainhankinnan yhdyshenkilö. Operaation valmisteluja jatketaan tauotta.

Klo 05:30

SPR vastaa tekstiviestillä Geneven pyyntöön katastrofiyksiköiden valmiudesta. SPR ilmoittaa Geneveen valmiudestaan lähettää avunjakeluyksikkö 12 tunnin sisällä. Lisäksi ilmoitetaan mahdollisuudesta lähettää kirurginen sairaala, terveysasema sekä logistiikkayksikkö.

Avustustyöntekijöille lähetetään hälyytys mahdollisesta pikaisesta lähdöstä. Heitä pyydetään lähettämään sähköpostilla vastaus

Klo 05:45

Kansainvälisen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liiton vyöhyketoimisto aloittaa alueellisten valmiustiimien (Regional Disaster Response Teams, RDRT) mobilisoinnin. RDRT-tiimit muodostuvat kansallisten yhdistysten vapaaehtoisista ja työntekijöistä, joita yhdistää samankaltainen kieli- ja kulttuuritausta. Monet RDRT-koulutetut ovat kartuttaneet osaamistaan oman kansallisen yhdistyksensä katastrofivalmiustyössä.

Vyöhyketoimisto ottaa päävastuun teknisestä raportoinnista, ja toimi ennen kaikkea alueen asiantuntijana Geneven suuntaan.

klo 05:50

Kansainvälinen Punaisen Ristin ja Puolikuun liitto aloittaa arviointi- ja koordinaatioryhmän (Field Assessment and Coordination Team, FACT) kokoamisen. Tavoitteena on lähettää tiimi muutaman tunnin sisällä matkaan.

FACT-tiimi on kansainvälinen monialainen asiantuntijaryhmä, joka koostuu erittäin kokeneista avustustyön ammattilaisista. Ryhmän tehtävänä on arvioida avun kokonaistarve ja koordinoida avustusoperaatio.

Klo 06:00

Suomen Punaisen Ristin 45 FACT-koulutettua saavat tekstiviestitse komennuspyynnön Genevestä.

Klo 06:15

Genevestä ilmoitetaan, että he haluavat SPR:n avustusyksiköitä operaatioon. FACT-tiimin kanssa samanaikaisesti esitetään lähetettäväksi avunjakeluyksikkö.  

Suomen Punaisen Ristin pääsihteeri tekee päätöksen avustusyksiköiden lähetyksestä kansainvälisen avustustoiminnan johtajan esityksen mukaisesti.

Klo 06:30

Genevessä FACT-koordinaattori saa vastauksen kolmelta suomalaiselta FACT-koulutetulta. Heistä sopivin, kokenut logistiikka-alan ihminen, valitaan tehtävään.

Klo 07:00

Genevestä tulee ilmoitus suomalaisen logistiikka-asiantuntijan valinnasta FACT-tiimiin. Lisäksi avunjakeluyksikön lähettämiselle näytetään vihreää valoa. Lähtöjärjestely alkavat.

Suomalainen FACT-tiimiläinen briiffataan SPR:n keskustoimistolla, samassa yhteydessä hän saa varusteet.

Klo 07:30

Avustusoperaation erikoisryhmä kokoontuu kolmannen kerran. Tiedot katastrofin tuhoista ovat entistä synkemmät.

Avunjakeluyksikön avustustyöntekijät päätetään kiireellisen aikataulun vuoksi etsiä SPR:n henkilökunnasta. Kotimaanvalmiustiimistä ja ensiaputiimistä rekrytoidaan kaksi työntekijää ja logistiikkakeskuksesta kaksi. He kuuluvat kaikki SPR:n kansainvälisen avun henkilöreserviin ja ovat saaneet erityiskoulutuksen avunjakelutehtäviin.

Klo 08:00

Genevestä tulee tarkennettu tieto, että SPR:ltä halutaan logistiikkayksikkö ja terveysasema. Kansainvälisen Punaisen Ristin ja Puolikuun liitto pyrkii koordinoimaan avustusoperaation tasaisesti auttamisvalmiudessa olevien kansallisten yhdistysten välillä.

Minkään yhdistyksen valmiustasoa ei haluta alentaa hälyttävästi. Myös taloudellista panostusta pyritään jakamaan oikeudenmukaisesti. Oma roolinsa lienee myös operaatioiden mediahuomiolla.

Klo 08:30

Suomen Punaisessa Ristissä alkaa monitahoinen urakointi operaation toteuttamiseksi.

Katastrofin maantieteellisen alueen kansainvälisen avunsuunnittelija aloittaa viipymättä prosessin avustusoperaation rahoituksen järjestämiseksi.

Avunjakeluyksikkö päätetään rahoittaa SPR:n katastrofirahastosta. Muiden yksiköiden rahoituksen suhteen neuvotteluja käydään Suomen ulkoasianministeriön humanitaarisen avun yksikön kanssa.

Avustustyöntekijöiden rekrytointia edistetään lähettämällä vahvistustekstiviesti komennuksen toteutumisesta kaikille nopean avustustoiminnan erityiskoulutuksen saaneille.

Logistiikkakeskuksessa aloitetaan toimenpiteet rahtilentokoneen vuokraamiseksi. Humanitaaristen kriisien aikana rahtilentokoneiden kysyntä nousee räjähdysmäisesti.

Klo 10:00

Katastrofirahaston keräys maanjäristyksen uhrien auttamiseksi aloitetaan pääsihteerin päätöksellä. Varainhankinta- ja viestintäosastot ovat täystyöllistettyjä.

Klo 10:30

SPR:n erikoisryhmän kokouksessa pyydetään EU-neuvonantajaa tutkimaan mahdollisuudet lisärahoituksen saamiseen. Neuvonantaja on jo ollut aktiivisessa yhteydessä Brysseliin ja raportoi tilanteesta. Avun tarve ei tule loppumaan vielä pitkään aikaan.

Klo 13:00

Lähialueilta rekrytoitu alueellinen valmiustiimi RDRT saapuu katastrofialueelle ensimmäisenä ulkopuolisena auttajana. Kansallinen yhdistys ohjaa RDRT-tiimin pelastus- ja evakuointitehtäviin sekä avunjakelupaikkojen kartoittamiseen.

Klo 14:00

Avunjakeluyksikkö pakataan reittilennon matkaan, sillä yksikön mukana ei lähtenyt ajoneuvoja. Suomalainen FACT-tiimiläinen lentää katastrofialueelle samalla lennolla, joka laskeutuu 300 kilometrin päähän pääkaupungista. Matka jatkuu paikallisen Punaisen Ristin koordinoimilla ajoneuvoilla. Teiden kunto on ajoittain karmaiseva.

Klo 23:30

FACT-tiimi saapuu kohteeseen. Katastrofimaan Punainen Risti on aina operaation vetovastuussa. Kansallinen yhdistys briiffaa heidät. Samassa yhteydessä jokainen saa paikallisen työparin, järjestelyn ansiosta kielitaidon puute tai olosuhteiden heikko tuntemus eivät hidasta operaation etenemistä.

Työnjako on selkeä: Osa tiimistä lähtee kentälle kansallisen yhdistyksen työntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa arvioimaan tilannetta ja avuntarvetta. Osa tiimistä neuvottelee paikallisten viranomaisten kanssa sekä mm. Yhdistyneiden kansakuntien edustajien kanssa. Lisäksi FACT-tiimi tukee kansallista yhdistystä kaikissa mahdollisissa tarpeissa.

+1 vrk
Klo 01:00

RDRT-tiimin avunjakelupaikkoja kartoittaneet avustavat SPR:n avunjakeluyksikön paikan valinnassa sekä pystytystöissä.

Klo 05:30

Geneve saa ensimmäisen tilannearvion FACT-tiimiltä. Avun tarve on valtava: kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä tulee nousemaan satoihin tuhansiin. Raportointiyhteys jatkuu tiiviinä.

Klo 07:00

Suomen Punaisen Ristin keskustoimistolla avustusoperaation erikoisryhmä kokoontuu kymmenennen kerran. Aluetoimistolta tullut tilanneraportti on rujo: yli miljoonan ihmisen uskotaan menettäneen kotinsa. Alustavasti kartoitetaan lisäresurssien lähettämistä.

klo 08:00

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri on allekirjoittanut Suomen sitoumuksen avustusoperaatioon. Terveysasema ja logistiikkayksikkö saadaan varmuudella lähtemään.

Klo 09:00

Lipaskerääjät lähtevät liikkeelle. Ihmisten auttamishalua on vankkumaton. Uutiskuvat katastrofialueelta ovat karua katseltavaa.

Klo 14:45

Avustusyksiköiden lähettämiseen tarvittava lentokone Iljushin IL-76 saapuu 24 tunnin kuluttua Pirkkalan lentokentälle, SPR logistiikkakeskuksen lähelle.

Klo 16:45

Kansainvälisen avustustoiminnan henkilöstöosasto on saanut rekrytointiprosessin päätökseen. Yhteensä 15 suomalaista avustustyöntekijää lähtee kuukauden komennukselle.

Klo 19:00

Avustustyöntekijät briifataan ja he käyvät lääkärin vastaanotolla. Media haastattelee lähtijöitä. Genevestä lähetetään toimintaohjeet sekä yhteistiedot kohdemaan kansalliseen Punaiseen Ristiin.

+ 2 vrk
Klo 07:00

Suomalaisten lähettämä avunjakeluyksikkö on aloittanut työnsä RDRT-tiimin avustamana. Jaossa on suojapeitteitä, huopia, moskiittoverkkoja, vesikanistereita ja hygieniapakkauksia.

Klo 12:00

Euroopan komission humanitaarisen avun ja väestönsuojelun toimisto ECHO suhtautuu myönteisesti avustusoperaation rahoittamiseen. Uutinen on erityisen positiivinen, sillä maanjäristysalueen tuhojen laajuus hahmottuu tunti tunnilta kirkkaammin.  

Klo 13.30

Suomen Punainen Risti on erityisen hyvin tilanteen tasalla, sillä suomalainen FACTin jäsen on tiiviissä yhteydessä keskustoimistoon. Positiivinen uutinen on, että kohdemaan lentokenttä on toiminnassa, vaikkakin lennonjohtotornit ovat romahtaneet. Apu saadaan siis perille.

Klo 15:00

Iljushinin lastaus alkaa. Viiden tunnin kuluttua kone nousee ilmaan suomalaiset avustustyöntekijät mukanaan. Logistiikkakeskuksessa nukutaan ensimmäistä kertaa kahden ja puolen vuorokauden jälkeen.

Klo 17:00

Maanjäristyksen kohdanneen maan Punainen Risti on totaalisen ylikuormitettu. Alunperinkään yhdistys ei ole ollut erityisen vahva, mutta onneksi sentään sen vapaaehtoistoiminta on aktiivista. Apua tarvitaan.

Klo 19:00

Suomalaiset avustustyöntekijät purkavat lastia lentokentällä. Viiden tunnin kuluttua kone jatkaa matkaansa. Paikallinen Punainen Risti briifaa tulijat. Heille osoitetaan terveysaseman paikka: kirkon pihalla alkavat rakennustyöt, jotka jatkuvat tauotta, kunnes kaikki on valmista potilaita varten.

Logistiikkayksikkö ohjataan lentokentälle. Heidän tehtävänään on turvata ja tehostaa avustustarvikkeiden maahantuloa ja varmistaa kuljetukset avunjakelupaikoille.

+3 vrk
Klo 07:30

FACTin arviontiraportin mukaan pääkaupungin rakennuksista on romahtanut 40 %. Kuolleita on 200 000 ja loukkaantuneita 300 000. Maanjäristyksen vaikutusalueella asuu 3,5 miljoonaa ihmistä, joista 1,3 miljoonaa on menettänyt kotinsa.

Klo 08:30

Genevestä tulee uusi pyyntö nopeanavustustoiminnan yksiköille. SPR vastaa välittömästi pyyntöön ilmoittamalla kapasiteettia löytyvän lisäyksiköiden lähetykseen.

Klo 08:45

SPR:n pääsihteerin antaa suostumuksensa uuden avustusyksikön lähettämiselle.

Klo 09:00

SPR:n erikoisryhmä kokoontuu. Epävirallinen yhteydenpito Saksan Punaisen Ristin edustajiin kannattaa. Kansainvälisen Punaisen Ristin ja Puolikuun liiton koordinaattorille tarjotaan saksalaisten kanssa yhteistyössä lähetettävää yleissairaalaa. Ehdotus otetaan Genevessä positiivisesti vastaan.

Klo 11:00

Yleissairaalan sijoituspaikkaa etsitään kiivaasti. Maanjäristyksen rapauttamassa kaupungissa on vaikeaa löytää sopivaa aluetta suurelle kenttäsairaalalle.

Klo 13:00

Kansainvälisen avun suunnittelija ja EU-neuvonantaja aloittavat valmistelut yleissairaalan rahoituksen anomiselle Euroopan unionin humanitaarisen avun toimistolta. Hakemusta tehdään pikkutunneille asti.

+ 4 vrk
Klo 10:00

SPR:n terveysasema avaa ovensa. Potilaita hoidetaan ensimmäiset päivät lähes tauotta. Hätä on suuri.

Klo 12:00

Katastrofirahaston keräys on tuottanut 230 000 euroa. Ihmisten auttamishalu turvaa avun nopean perillepääsyn. Ilman katastrofirahaston varoja ei avunjakeluyksikköä olisi voitu lähettää niin pian maanjäristyksen jälkeen.

Klo 16:00

Euroopan unioni hyväksyy SPR:n hakemuksen yleissairaalan kulujen kattamiseksi.  

Klo 16:30

Valmistelut yleissairaalan lähetykseen alkaa. Myös avustustyöntekijöiden rekrytointi pyörähtää uudelleen käyntiin.

+ 5 vrk
Klo 13:00

Yli seitsemänkymmentä avustusjärjestöä on ilmoittautunut viranomaisille. Avun koordinointi on haasteellista. Punaisen Ristin operaatio etenee ilman suurempia ongelmia, sillä Punainen Risti on ollut alueella jo vuosikymmeniä ennen tuhoa.

Klo 16:00

Yleissairaalalle on löytynyt pääkaupungin stadionilta sijoituspaikka. Lähtöpäiväksi varmistuu jo seuraava päivä.

+6
Klo 14:00

On yleissairaalan ja sen henkilökunnon lähdön aika. Nyt Finnairin erikoislento vie avun perille. Saksan Punaisen Ristin työntekijät tavataan kohdemaan lentokentällä. Samassa yhteydessä lähetetään avunjakeluyksikölle täydennyslähetys.

+ 7 vrk

Viikko on kulunut. Kansainvälisen avun suunnittelija siirtyy operaation johto. Erikoisryhmä kokoontuu yhä säännöllisesti, mutta ei enää muutaman tunnin sykleissä. Kansainvälisen avun suunnittelijan tehtävänä on pitää jatkuvasti mielessä maan jälleenrakennusvaihe. Katastrofiapuvaiheessa on oltava kaukaa viisas.

+ 2 viikoa

Suomen Punaisen Ristin avustusyksikköjen toiminta on asettunut aloilleen. Paikallista työvoimaa palkataan ja koulutetaan.  Logistiikkakeskuksessa on käynnissä varastojen täydennykset.

Standardituotteita, kuten huopia, vesikanistereita ja suojapeitteitä, saadaan tilattua vaivattomammin, mutta erikoistuneempien tavaroiden tilaaminen ja kilpailutus vaativat poikkeuksetta aikaa, vaivaa sekä ammattitaitoa.

+ kuukausi

Kuukauden kuluttua alkaa avustustyöntekijöiden toinen rotaatio. Suomalaisten työntekijöiden määrä on jo hieman pienentynyt, kun paikallisella työvoimalla pystytään korvaamaan suomalaista työvoimaa.

Ensimmäiseltä avustustyöntekijäryhmältä saatu palaute on arvokasta operaation jatkon sekä avustustoiminnan kehittämisen kannalta. Ensi kertaa käytössä olleista laitteista halutaan kommentit. Myös kentällä ilmenneet puutteet käydään huolella läpi.

Kotiin palanneille avustustyöntekijöille tarjotaan mahdollisuus tavata psykologia. Komennukset ovat henkisesti kuluttavia kokeneemmillekin.

+ 3 kuukautta

Katastrofiapuvaihetta aletaan systemaattisesti sulauttamaan pitkäkestoisempaan kehitysyhteistyöohjelmaan. Maanjäristys on tuhonnut pahoin maan terveydenhuoltojärjestelmän. Yleissairaalan ja terveysaseman kalusto lahjoitetaan paikalliseen sairaalaan. Muiden yksiköiden varusteet luovutetaan paikalliselle Punaiselle Ristille.

Suomen Punaisen Ristin terveydenhuollon neuvonantaja on käynyt perehtymässä tilanteeseen. Terveyspainotteinen kehitysyhteistyöohjelma olisi luonnollinen jatkumo katastrofiavulle ja paikkaisi maan rapautuneen terveydenhoitojärjestelmän puutteita.

Yhteisöperustaista terveysohjelmaa suunnitellaan kansallisen yhdistyksen kanssa. Lisäksi kansainvälisen Punaisen Ristin ja Puolikuun vastikään perustetun maaedustuston henkilökuntaa konsultoidaan liiton pitkäkestoisten ohjelmien suunnittelussa.

+ 6 kuukautta

Vähintään kolmivuotiseksi kaavailtu yhteisöperustainen terveysohjelma aloitetaan. Painopistealueiksi on valittu yhteisön tarpeet, erityisesti vesi, sanitaatio ja hygienia, mahdollisten tulevien epidemioiden ehkäisemiseksi.