Katastrofin jälkeen

SPR
Kuvaaja: SPR

Punainen Risti on paikalla ennen katastrofia, sen aikana ja sen jälkeen. Välittömän katastrofiapuvaiheen väistyessä alkaa jälleenrakennus.

Lue lisää työstämme maailmalla
Kaiken kestävä toimeentulo

Toimentulo turvaa sen mitä ihminen tarvitsee elääkseen. Toimentulo on kestävää, jos se auttaa ihmisiä selviytymään kriisiaikojen yli ja lisää myös seuraavien sukupolvien hyvinvointia ilman luonnonvarojen liikakäyttöä.

Tutustu Living the recovery -julkaisuun

Katastrofin aikana välittömänä tehtävänä on pelastaa ihmishenkiä, vähentää kärsimystä, vahinkoja ja menetyksiä sekä tukea hädässä olevia ihmisiä. Tehokas ja nopea ruuan ja veden jakelu ja suojan sekä terveydenhoidon tarjoaminen ovat elintärkeä apu kärsimyksen lieventämisessä sekä kuolonuhrien määrän minimoimisessa.

Välittömän katastrofiapuvaiheen väistyessä alkaa jälleenrakennus. Tuhon kohdanneita ihmisiä autetaan palaamaan arkeen. Ensisijassa ihmiset tarvitsevat ravinnon, terveyden, kodin ja elinkeinon sekä vahvuutta ja valmiutta varautua tuleviin katastrofeihin. Tilanteesta riippuen tarjotaan myös henkistä tukea.

Käytännön kokemuksen lisäksi myös tutkimustulokset ovat osoittaneet, että akuutissa katastrofiapuvaiheessa on huomioitava edessä oleva jälleenrakennusvaihe. Hätäapu on poikkeuksetta suunniteltava siten, että se tukee jälleenrakennusvaihetta. Ilman kestävää avun suunnittelua kriisistä toipumista saatetaan pahimmillaan vaikeuttaa.

Katastrofin jälkeen on hyvä hetki panostaa varautumisen parantamiseen ja riskien vähentämiseen building back better ja do-no-harm -periaatteiden mukaisesti. Punainen Risti pitää huolen, ettei tätä mahdollisuutta vaikuttaa hukata vaan toiminnalla tähdätään katastrofien taustasyiden poistamiseen ja pyritään tekemään yhteisöistä aiempaa turvallisempia.

Punaisen Ristin toiminnalle on olennaista, että paikallistasolla koulutetuilla vapaaehtoisilla on taidot ja valmiudet osallistua sekä avustusoperaatioon että yhteisöidensä kehittämiseen ja ihmisten omaehtoisen selviytymisen parantamiseen. Vapaaehtoiset hälyttävät apua, toimivat pelastustyössä ja ovat viimeinen ja tärkein linkki hätäavun toimittamiselle perille oikeille avuntarvitsijolle. Hankkeissa on perustettu ja kehitetty valmiustiimejä, annettu koulutusta ensiaputaidoista ja katastrofiapuoperaatioiden johtamisesta ja jatkumosta kehitystyöhön. Elinkeinojen haavoittuvuuden ja terveys- ja epidemiariskien vähentäminen on myös ollut keskeistä.

”Suomen Punainen Risti on ollut meille poikkeuksellisen tärkeä tukija, koska suomalaisten apu ei ole ollut vain tilapäistä hirmumyrsky Nargisin hätäapua ja jälkihoitoa, vaan pitkäjänteistä työtä, joka jatkuu yhä yhteisöperustaisessa terveysohjelmassa”, kertoo Myanmarin Punaisen Ristin terveysosaston johtaja, tohtori Saw Ni Tun

Suomen Punaisen Ristin periaatteena on siirtyä mahdollisimman nopeasti humanitaarisesta avusta kohti jälleenrakennus- ja kehitysyhteistyöohjelmia.

Hätäapuun pyritään sisällyttämään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa avuntarvitsijoiden omavaraisuutta vahvistavia tukimuotoja:

  • Pienimuotoisilla projekteilla, koulutuksella sekä esimerkiksi vertaisoppimisella ja -tuella parannetaan avunsaajien toimeentuloa.
  • Ruokaturva- ja terveysohjelmilla autetaan yhteisöjen elinolosuhteiden palautumista normaaliksi ja vahvistetaan niiden valmiuksia selviytyä luonnononnettomuuksista ja terveysongelmista, esimerkiksi epidemioista.
  • Pyritään vähentämään yhteisöjen riskialttiutta tulevaisuuden varalle.
  • Tuetaan ja vahvistetaan paikallisen Punaisen Ristin kapasiteettia auttaa haavoittuvia yhteisöjä.