Turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten vastaanotto

Stefan Bremer
SPR:n vapaaehtoiset ja työntekijät ottavat vastaan turvapaikanhakijoita vastaanottoyksikössä.
Kuvaaja: Stefan Bremer

Punainen Risti suojelee haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä, pyrkii ehkäisemään syrjäytymistä ja edistää yhdenvertaisuutta. Toimintaan kuuluu turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten vastaanottoa, perheiden yhdistämistä, henkilötiedustelua, kotoutumisen tukemista sekä työtä turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten oikeuksien parantamiseksi.

Miksi autamme turvapaikanhakijoita ja pakolaisia?

Punainen Risti auttaa eri puolilla maailmaa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä, joihin pakolaiset ja turvapaikanhakijat kuuluvat. Toiminnan perusteena on ihmisoikeuksien ja oikeusturvan varmistaminen.

Haluatko auttaa? Lue lisää.

Ylläpidämme vastaanottokeskuksia

Punainen Risti tukee viranomaisia turvapaikanhakijoiden vastaanotossa ja perustaa vastaanottokeskuksia Maahanmuuttoviraston pyynnöstä. Valtio maksaa vastaanoton kustannukset ja vastaa turvapaikkahakemusten käsittelystä sekä päättää uusien vastaanottokeskusten perustamisesta ja lakkauttamisesta.

Turvapaikanhakijat asuvat vastaanottokeskuksissa ja odottavat turvapaikkapäätöstä. Punainen Risti huolehtii vastaanottoyksiköissä turvapaikanhakijoiden majoituksesta, ruoasta ja akuuteista terveystarkastuksista.

Punaisen Ristin vapaaehtoisilla on tärkeä rooli vastaanottokeskuksen asukkaiden arjessa. Vapaaehtoiset järjestävät monipuolista toimintaa ympäri Suomea, muun muassa kokkikerhoja, naisten ryhmiä ja suomen kielen keskustelukerhoja.

Lue lisää vastaanottotoiminnasta.

Vastaanotamme kiintiöpakolaiset lentokentällä

Kiintiöpakolainen on henkilö, joka otetaan Suomeen eduskunnan päättämässä vuosikiintiössä, yleensä suoraan pakolaisleiriltä. Punainen Risti vastaanottaa Suomeen saapuvat kiintiöpakolaiset Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Lentoasemalla pakolaisten apuna ovat järjestön työntekijät, tehtävään koulutetut vapaaehtoiset ja ammattitulkit.

Kiintiöpakolaiset sijoitetaan suoraan kuntiin. Viime vuosina kunnat ovat vastaanottaneet niukasti kiintiöpakolaisia. Tämän vuoksi monet jo oleskeluluvan saaneista pakolaisista ovat joutuneet odottamaan Suomeen tuloa jopa useita vuosia pakolaisleireillä. Punainen Risti vaikuttaa ja toimii, jotta kunnat vastaanottaisivat enemmän pakolaisia.

Lue lisää pakolaisuudesta.

Mirva Helenius

Miksi Suomi vastaanottaa pakolaisia?

Seuraavat kansainväliset sopimukset ja Suomen lait velvoittavat Suomea antamaan suojelua sitä tarvitseville:

Jarkko Mikkonen

Kuinka turvapaikanhakija tulee Suomeen?

Turvapaikanhakija on henkilö, joka hakee suojelua ja oleskeluoikeutta vieraasta valtiosta. Päästäkseen Suomeen EU:n ulkopuolelta tulijalla on yleensä oltava passi ja viisumi. Viisumeita ei kuitenkaan myönnetä henkilöille, joiden oletetaan hakevan turvapaikkaa. Tämä ajaa ihmisiä turvautumaan salakuljettajiin ja väärennettyihin passeihin.

Katri Naukkarinen

Miksi Punainen Risti auttaa turvapaikanhakijoita?

Toimintaa ohjaa järjestön tärkein periaate avun tarpeessa olevien ihmisten auttamisesta.

Suomen Punainen Risti tukee viranomaisia turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten vastaanottamisessa, muun muassa ylläpitämällä vastaanottokeskuksia ja edistämällä tulijoiden ja kantaväestön yhteiseloa. Samankaltaista toimintaa Punaisella Ristillä on koko Euroopassa ja maailmassa.

Jussi Partanen / Suomen Punainen Risti

Kuka on paperiton?

Paperiton on ihminen, joka oleskelee maassa vailla laillista oleskeluoikeutta. Uuspaperiton on ihminen, joka on jäänyt maahan saatuaan kielteisen päätöksen turvapaikkahakemukseensa. Paperittomat ovat usein erityisen haavoittuvassa asemassa.