Turvapaikanhakijoiden vastaanotto

Naurava iäkäs maahanmuuttajanainen opiskelee Punaisen Ristin vapaaehtoisen opastuksella.
Kuva: Antti Mannermaa

Suomen Punainen Risti ylläpitää vastaanottokeskuksia eri puolilla Suomea.

Vastaanottokeskuksissa asuvat turvapaikanhakijat, joiden turvapaikkahakemuksen käsittely on kesken tai jotka odottavat kuntaan muuttoa tai käännytystä. Turvapaikanhakijoille tarjotaan keskuksissa palvelut, joiden tarkoituksena on hyvinvoinnin ja toimeentulon turvaaminen. 

Vastaanottokeskuksissa huolehditaan mm. turvapaikanhakijoiden majoituksesta sekä välttämättömistä ja kiireellisistä sosiaali- ja terveyspalveluista. Arvion turvapaikanhakijan sosiaali- ja terveyspalveluiden tarpeesta tekee vastaanottokeskuksen hoitohenkilökunta. Alaikäisillä turvapaikanhakijoilla on oikeus samoihin terveyspalveluihin kuin Suomessa asuvilla.

Punainen Risti pyrkii tukemaan turvapaikanhakijoiden varhaista kotoutumista maahantulon ensimmäisestä päivästä lähtien, jolloin motivaatio oppia kieltä ja kulttuuria on suurimmillaan. Vastaanottokeskuksissa opetetaan suomea tai ruotsia, kulttuuria ja tapoja sekä järjestetään kerho- ja vapaa-ajan toimintaa. Vapaaehtoisilla on tärkeä rooli kerhotoiminnassa sekä turvapaikanhakijoiden psykososiaalisessa ja sosiaalisessa tukemisessa.

Vastaanottokeskuksissa kartoitetaan jokaisen turvapaikanhakijan osaaminen ja mahdolliset kouluttautumis- ja työllistymistoiveet. Kartoituksen tarkoituksena on edistää turvapaikanhakijan varhaista kotoutumista, yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia ja pääsyä osaksi suomalaista yhteiskuntaa.

14
Punaisen Ristin ylläpitämää vastaanottokeskusta v. 2021
Tukea kotoutumiseen
Apua kotoutumiseen
Näin voit auttaa turvapaikanhakijoita
3 tapaa auttaa turvapaikanhakijoita
Neuvontaa ilman oleskeluoikeutta oleskeleville
Apua paperittomille
Punaisen Ristin oikeus auttaa siirtolaisia
Maailmanlaajuinen apu pakenemaan joutuneille