28.02.2023

Yhteisölähtöinen kotoutuminen

Kuva: Heidi Makkonen

Yhteisölähtöisen kotoutumisen pilottihankkeessa edistetään kiintiöpakolaisina kuntiin saapuneiden maahanmuuttajien kotoutumista.

Kotoutumisen alkuvaiheessa sosiaaliset suhteet ja verkostot ovat ensiarvoisen tärkeitä. Yhteisölähtöisen kotoutumisen hankkeessa kiintiöpakolaisina Suomeen saapuneita maahanmuuttajia kutsutaan osallistumaan kotoutumistoiminnan kehittämiseen.

Vuoden 2025 loppuun saakka kestävä hanke käynnistyi tammikuussa 2023. Hanke on Euroopan unionin rahoittama.

Hankkeessa mukana oleville noin 15 kiintiöpakolaisia vastaanottavalle paikkakunnalle perustetaan yhteisökummien ryhmiä, jotka tukevat monipuolisesti pakolaisten kotoutumista. Punainen Risti ja hankekumppanit rekrytoivat ja kouluttavat yhteisökummit tehtävään.

Lähtökohtana maahan muuttaneiden tarpeet

Yhteisökummeja ja kiintiöpakolaisina saapuneita valmennetaan löytämään keinoja, jotka auttavat pakolaisia saamaan tietoa elämästä Suomessa ja tarvittavia taitoja uudella paikkakunnalla toimimiseen.

Yhteisökummiryhmät ja ohjaajat järjestävät kiintiöpakolaisina kuntaan muuttaneille erilaisia räätälöityjä toimintamuotoja, joiden avulla kiinni pääseminen uuden kotipaikkakunnan elämään helpottuu.

Tavoitteena on kehittää toimintaa, jossa huomioidaan maahan muuttaneiden ilmaisemat tarpeet ja toiveet sekä heidän tilanteensa. Pakolaisina Suomeen tulleiden lisäksi hyödynsaajia ovat myös osallistuvat kunnat, järjestöt, seurakunnat sekä koko pakolaisten vastaanottojärjestelmä.

Hankkeen tavoitteet

  1. Kiintiöpakolaiset tietävät toimintamahdollisuuksista ja osallistuvat niihin. He kokevat olevansa tervetulleita toimintaan. Kontaktit paikkakuntalaisiin lisääntyvät, sosiaalinen verkosto kasvaa ja tuo elämään kuulumisen ja osallisuuden tunnetta. Koulutukset tarjoavat kotoutumispolulle uusia vaihtoehtoja ja lisäävät osaamista.

  2. Yhteisökummit tunnistavat tehtävänsä ja heillä on selkeät roolit. He kehittävät toimintaa paikkakunnalle sopivilla tavoilla. He ovat motivoituneita ja tyytyväisiä toimintaan. He saavat tarvitsemansa tuen ja koulutuksen hankkeen henkilökunnalta ja kunnan vastuuviranomaisilta.

  3. Yhteisölähtöisen kotoutumisen käytännöistä ja malleista saadaan kokemusta eri paikkakunnilta. Yhteistyötahot ja sidosryhmät osallistuvat mallin kehittämiseen aktiivisesti. Kehittämistyössä aktivoidaan kohderyhmän jäseniä antamaan palautetta ja kehittämisehdotuksia. Yhteisökummitoiminnasta valmistuu opas.

Hankkeen päätoteuttaja on Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto. Hankekumppaneina ovat Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak), kirkkohallitus sekä neljä Punaisen Ristin piiritoimistoa: Oulun piiri, Länsi-Suomen piiri, Varsinais-Suomen piiri ja Kaakkois-Suomen piiri.

  

 

 

Punainen Risti tukee maahanmuuttajia
Punainen Risti tukee maahanmuuttajia