Parikymmentä ihmistä suojavarusteissa rannalla ottaa osaa öljyntorjuntaharjoitukseen.

Yhdessä valmiina öljyntorjuntaan

Kuva: Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti


OIL SPILL – Enhancing oil spill response capability
-hankkeessa parannetaan varautumista öljyonnettomuuksiin Itämeren alueella. Tämä tapahtuu vahvistamalla yhteistyötä ja selventämällä eri toimijoiden rooleja alueen öljyntorjuntaoperaatioissa.

Vapaaehtoisten panos on erityisen tärkeä matalien vesistöjen ja rannikkoalueiden öljyntorjuntaoperaatioissa.

Suomen Punaisen Ristin rooli hankkeessa liittyy viranomaisten ja järjestöjen välisen yhteistyön vahvistamiseen sekä roolien ja johtamisen selkiyttämiseen rantatorjunnassa. Pääpainona on kansallisen vapaaehtoisen rantatorjuntavalmiuden kehittäminen.

OIL SPILL on Turun yliopiston koordinoima ja Interreg BSR -ohjelman rahoittama hanke, jossa on mukana 13 partneria kuudesta Itämeren alueen valtiosta: Suomesta, Ruotsista, Tanskasta, Virosta, Latviasta ja Liettuasta.

Suomesta mukana ovat Punaisen Ristin ja Turun yliopiston lisäksi Varsinais-Suomen pelastuslaitos, Neste Oyj ja Suomen ympäristökeskus SYKE.

Yhteistyötä tehdään tiiviisti myös muiden järjestöjen kuten WWF Suomen kanssa, ja hankkeeseen liittyvät koulutukset ja harjoitukset suunnitellaan yhdessä järjestöjen ja viranomaisten kanssa.

Hankkeessa jatketaan Vapaaehtoiset öljyntorjunnassa -hankkeen työtä, ja se päättyy kesäkuun 2021 lopussa. Keskustelutilaisuudet, koulutukset ja harjoitukset toivottavasti jatkuvat osana perustoimintaa hankkeen jälkeenkin!

Vapaaehtoisten merkittävä rooli

Vapaaehtoisten panos on erityisen tärkeä matalien vesistöjen ja rannikkoalueiden öljyntorjuntaoperaatioissa, jotka ovat usein monimutkaisia ja pitkäkestoisia.

Punaisen Ristin osalta hankkeen tuloksina toivotaan rantatorjuntaan osallistuvien vapaaehtoisten määrän kasvua, Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) järjestöjen ja viranomaisten välisen tehtävänjaon ja johtamisen selkiytymistä sekä edellisissä hankkeissa luodun rantatorjunnan yhteistyömallin jalkautumista käytäntöön.

Varsinais-Suomi toimii hankkeessa pilottialueena, mistä käsin hyviä käytäntöjä jaetaan valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Hankkeen aikana tuetaan myös olemassa olevien alueellisten Vapepa-öljyntorjuntatyöryhmien toimintaa ja uusien ryhmien syntyä piirien kiinnostuksen mukaan.

Tavoitteena on, että yhteistyömallia voidaan hyödyntää hankkeen jälkeen paitsi rantatorjunnassa myös muissa suuronnettomuuksissa.

Tule mukaan

Kiinnostuitko? Öljyntorjunnasta kiinnostuneille vapaaehtoisille suositellaan WWF:n öljyntorjunnan peruskurssia, minkä jälkeen rantapuhdistajaryhmän johtamisesta kiinnostuneet voivat käydä ryhmänjohtajakurssin. Näistä löytyy lisätietoa WWF:n öljyntorjuntajoukkojen sivuilta.

Laajassa ja pitkäkestoisessa onnettomuudessa öljyntorjuntajoukkojen tukitehtävissä toimii vapaaehtoisia myös muista Vapepa-verkostoon kuuluvista järjestöistä. Näitä tilanteita varten järjestetään joukkueenjohtajakoulutusta, johon voivat osallistua minkä tahansa järjestön ryhmänjohtajakoulutuksen käyneet vapaaehtoiset.

Järjestöt vastaavat itse oman toimialansa peruskoulutuksesta, eli tukitoimissa tarvittava ensiapu-, muonitus-, majoitus- ja kuljetusosaaminen tulevat järjestöjen oman perustoiminnan kautta.

Joukkueenjohtajakoulutuksesta ja muista Vapepan koulutuksista löytyy lisätietoa Vapepan tapahtumakalenterista.

Lisätietoa OIL SPILL -hankkeesta:
Heta Hyvärinen, hankesuunnittelija 
Puh. 040 191 3393
Sähköposti: heta.hyvarinen(at)redcross.fi
Hankkeen kotisivut

Hankkeesta kiinnostuneita viranomaisia ja muita toimijoita pyydetään olemaan yhteydessä hankesuunnittelijaan.